Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i introduktion (2016-studieordning)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Anne Marie Lynge Pedersen (4-657170744477797268326f7932686f)
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODB16012U

Engelsk titel

Course in Introduction

Kursusindhold

Den studerende introduceres til tandlægeuddannelsen med vægt på studieadministrative forhold og anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i relation til de studieadministrative systemer og undervisningens gennemførelse. Den studerende indføres i universitetets, fakultetets og studiets struktur, herunder relevante love og regler, i studieordningen, i de undervisnings- og evalueringsmetoder/-principper, der vil blive anvendt i studiet samt i betydningen af anvendelsen af sproget i den faglige dialog og i kommunikationen mellem lægmand og den professionelle.

Den studerende introduceres ligeledes til, hvad det vil sige at fungere som tandlæge på arbejdspladsen, i sundhedsvæsenet og i samfundet.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • referere studiets opbygning
 • referere de studieadministrative forhold på fakultetet og Odontologisk Institut (kursusdatabase, Syllabus, KUnet og Absalon samt studienævn)
 • referere undervisnings- og evalueringsformer
 • referere ”hjælpesystemer” som studievejledning, tutorer og studenterpræst
 • referere opgaver en tandlæge kan varetage i samfundet


Færdighed

 • assistere ved klinisk arbejde, der udføres af 3. semester studerende på kandidatuddannelsen
 • udføre boreøvelse i plasttand og lave gipsudstøbning

Formelle krav

Ingen

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelsen af bachelorprojektet
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

 

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kommunikationsøvelser, rundvisning på fakultetet, visning af film om tandlægens opgaver i samfundet. Fungere som assistent for en studerende på 3. semester af kandidatuddannelsen i den kliniske fællesundervisning, samt arbejde i simuleringsenheden med fantomøvelser.

Kapacitet

100 deltagere.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 10
Holdundervisning 14
Forberedelse 48
Total 72

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Kursusattest på baggrund af tilfredsstillende gennemførelse af øvelsesundervisning samt godkendt hjemmeopgave.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • referere uddannelsens opbygning
 • referere de studieadministrative forhold på fakultetet og Odontologisk Institut (kursusdatabase, Syllabus, KUnet og Absalon samt studienævn)
 • referere undervisnings- og evalueringsformer
 • referere ”hjælpesystemer” som studievejledning, tutorer og studenterpræst
 • referere opgaver en tandlæge kan varetage i samfundet


Færdigheder

 • assistere ved klinisk arbejde, der udføres af 3. semester studerende på kandidatuddannelsen
 • udføre boreøvelse i plasttand og lave gipsudstøbning

Censurform

Ingen ekstern censur
Ingen censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende