Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter, odontologi (2016-studieordning)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 20 ECTS
Kursusansvarlige
 • Hanne Cathrine Bisgaard (3-6a65644275777066306d7730666d)
  Cellens kemiske komponenter
 • Morten Bækgaard Thomsen (6-7267796d747245787a736933707a336970)
  Basal humanbiologi
Eksamenskoordinator: Michael Sørensen, e-mail: mso@sund.ku.dk
 • Biomedicinsk Institut
Kursusnummer: SODB16011E

Engelsk titel

Exam in Basic Human Biology and the Chemical Components of the Cells, Dental Surgery

Kursusindhold

Eksamen

Målbeskrivelse

Eksamen

Bemærkninger

Eksamen knytter sig til kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter (SODB16011U)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi - obligatorisk
Eksamen indgår i 1. årsprøven
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af 3. semester

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se eksamensplan
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Eksamen

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 4
Total 4

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Tabelværk over kemiske data, som er godkendt af faget, samt egen lommeregner uden lagrede data.

 

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Forstå og beskrive hovedtræk ved strukturen i hovedtyper af humane celler, væv og organer, samt ved disses indbyrdes anatomiske relationer.
 • Forstå og forklare de funktionelle hovedtræk ved de vigtigste typer af humane celler og væv, samt ved organismens vigtigste organsystemer
 • Forstå og forklare hovedprincipper ved regulering af organismens funktioner, derunder for samspillet mellem de forskellige organsystemer.
 • Forstå og forklare kemiske og fysiske egenskaber af molekyler (inklusive biomolekyler og lægemidler) ud fra strukturformler (eller systematiske navne), blandt andet med hensyn til opløselighed, ladnings- og syre/base-forhold, stereokemi, molekylære vekselvirkninger og mulige kemiske reaktioner.
 • Forstå grundprincipper i molekylers indbyrdes sammenspil i celler
   

Færdigheder

 • Analysere udvalgte, simple sygdomseksempler på baggrund af den grundlæggende viden om normalfunktionen, og forklare i hovedtræk mekanismer ved disses opståen.
 • Analysere og redegøre for molekylers (inklusive biomolekylers og lægemidlers) struktur, organiske stofgrupper, nomenklatur, uorganiske og organiske forbindelser.
 • Analysere og redegøre for syre/baseforhold, opløselighedsforhold, redox forhold, termodynamik, osmotiske forhold, organiske reaktionstyper, kinetik og spektrofotometri.
 • Udføre simple energetiske og kinetiske beregninger for kemiske reaktioner (inklusive enzym- katalyserede reaktioner), syre/base-forhold af opløsninger, herunder biologiske buffersystemer samt molære forhold af molekyler i opløsning (inklusive lægemidler og biomolekyler)

Censurform

Ingen ekstern censur
Ingen censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende