Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Tanderosion: ætiologi, biologi og forebyggelse (valgfag)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Uge 17
Niveau Bachelor
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Ulla Pallesen (2-786f4376787167316e7831676e)
  Tanderosion i forhold til kliniske problemstillinger
 • Allan Bardow Jensen (4-646f65644376787167316e7831676e)
  Tanderosion i forhold til biologiske problemstillinger
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODA15073U

Engelsk titel

Dental erosion, etiology, biology and prevention (elective)

Kursusindhold

Kurset har til formål at give den studerende grundlæggende forståelse for de ætiologiske og biologiske faktorer, som har betydning for tanderosion med henblik på at kunne tilrettelægge og udføre forebyggende tiltag i relation til den enkelte patient, samt kunne kommunikerer med andre tandlæger og tandplejere og yde oplysning i forhold til samfundet med særligt henblik på udsatte grupper.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • kende og tolke de multifaktorielle årsagsforhold for henholdsvis tanderosion og syreskader
 • kende forskellen på mukøse og serøse spytsekreter og kende de væsentligste spytproteiner
 • kunne beskrive tandbeskyttende effekter af spytproteiner med udgangspunkt i egne resultater
 • vurdere pH og bufferkapacitet samt indholdet af calcium og fosfat i forskellige mad- og drikkevarers betydning for udvikling af tanderosion og syreskader
 • analysere resultater vedr. prevalens, incidens og fordeling af erosionskader i befolkningen
 • være bekendt med udredning af patienter med tanderosion
 • være bekendt med restorative behandlingsmuligheder
 • definere henholdsvist tanderosion og syreskader
 • foretage hårdhedsmålinger på tandemalje
 • opsamle spyt fra enkeltkirtler individuelt
 • udføre pH måling på mad- og drikkevarer
 • diagnosticere tidlige og sene stadier af tanderosion og udføre progressionsvurdering
 • tilrettelægge og udføre forebyggende tiltag for patienter, tandlæger og i samfundet

Formelle krav

For bachelorstuderende: Kursusattest i alle kurser og bestået alle eksamener til og med 4. semester bachelor
For kandidatstuderende: Kursusattest i alle kurser og bestået alle eksamener til og med 1. semester kandidat

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi - valgfag

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester
En uges varighed

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Teori, laboratorieøvelser, diskussioner på basis af videnskabelige artikler og modelmateriale, kliniske øvelser, resultatbearbejdelse og udarbejdelse af skriftligt arbejde.

Kapacitet

25

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale udleveres løbende via Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 14
Forberedelse 34
Øvelser 21
Total 69

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Deltagelse i kliniske øvelser, laboratorieøvelser samt fremlæggelse ved kursets afslutning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Se målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer som er tilstede ved fremlæggelsen på kursets sidste dag
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende