Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Muskelsmerter, stress og tænderskæren (valgfag)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Uge 17
Niveau Bachelor
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Merete Bakke (4-7e73727c5184867f753f7c863f757c)
  • Carsten Eckhart Thomsen (3-7375845083857e743e7b853e747b)
  • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODA15072U

Engelsk titel

Muscle pain, stress and bruxism (elective)

Kursusindhold

I modsætning til akutte smerter er årsagerne til persisterende eller kroniske smerter mere uklar. Selvom sådanne persisterende smerter er meget hyppigt forekommende, er behandlingsbehovet noget mindre, ca. 3-11 % af befolkningen. Men det er symptomer, der kan ”fylde meget” i dagligdagen. Kurset skal lægge op til en øget forståelse for disse patienter og vurdering af relevante tiltag i forbindelse med deres symptomer. Målet er at give de studerende en øget forståelse for baggrunden for muskelsmerter både generelt og lokalt i tyggeapparatet, herunder de faktorer, der medvirker til persisterende orofacial muskelsmerter.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

  • Redegøre for epidemiologi og mulige årsagsforhold

 

Færdighed

  • Genkende og registrere forekomst af persisterende orofaciale muskelsmerter og tænderskæren

 

Kompetence

  • Fortolke og reagere adækvat på forekomst af persisterende orofaciale muskelsmerter og tænderskæren

Formelle krav

For bachelorstuderende: Kursusattest i alle kurser og bestået alle eksamener til og med 4. semester bachelor
For kandidatstuderende: Kursusattest i alle kurser og bestået alle eksamener til og med 1. semester kandidat

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi - valgfag

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester
En uges varighed

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Introduktion til problemstillingen i forelæsningsform. Opgaveløsning ved
diskussioner af relevant litteratur i grupper, demonstrationer og kliniske
øvelser. Udfærdigelse af konsensuspapir i plenum.

Kapacitet

30 studerende

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 22
Forberedelse 47
Total 69

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Kursusattest på baggrund af deltagelse i undervisningen og godkendte skriftlige opgaver.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

  • Redegøre for epidemiologi og mulige årsagsforhold

 

Færdighed

  • Genkende og registrere forekomst af persisterende orofaciale muskelsmerter og tænderskæren

 

Kompetence

  • Fortolke og reagere adækvat på forekomst af persisterende orofaciale muskelsmerter og tænderskæren

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende