Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Binding af udvalgte dentalmaterialer til emalje og dentin - valgfag

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
Kandidat
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Ana Raquel Benetti (4-6879696c477a7c756b35727c356b72)
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODA15071U

Engelsk titel

Bonding adhesive materials to enamel and dentine - elective

Kursusindhold

Kurset giver de studerende forudsætninger for at forstå samspillet mellem udvalgte adhæsive dentalmaterialer (kompositte plast, glasionomercementer og plastcementer) og de hårde tandvæv.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • redegøre for, hvordan dentalmaterialer bindes til emalje og dentin
 • redegøre for forskellige metoder til at teste bindingsstyrke
 • reflektere over betydningen af tandens og materialets struktur og sammensætning for bindingsstyrken

 

Færdigheder:

 • udføre praktiske øvelser, hvor adhæsive dentalmaterialer bindes til ekstraherende tænder
 • analysere resultater vedr. dentalmaterialer i forskellige undersøgelser
 • analysere resultater fra egne forsøg og udarbejde en rapport
 • formidle rapporten til medstuderende
 • diskutere materialeegenskaber og materialernes anvendelse

 

Kompetence:

 • vælge og anvende adhæsive materialer optimalt

Formelle krav

For bachelorstuderende: Kursusattest i alle kurser og bestået alle eksamener til og med 4. semester bachelor
For kandidatstuderende: Kursusattest i alle kurser og bestået alle eksamener til og med 1. semester kandidat

Bemærkninger

Vejledninger står på engelsk.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi
 

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Underviser

Ana Raquel Benetti, Hans-Jørgen Fensholm, Liselotte Larsen

Varighed

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Teoretiske forelæsninger og diskussion af problemer, artikler, rapporter. I laboratorieøvelserne arbejder de studerende med dentalmaterialerne, laver prøvelegemer og udfører nogle af de mest almindelige tests til dentalmaterialerundersøgelser.

Til laboratorieøvelserne vil de studerende blive opdelt i grupper på maks. 5 studerende.

Kapacitet

25 studerende. Forbeholdt studerende i odontologi.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Forelæsningsnoter, vejledninger til de praktiske øvelser.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 9
Praktiske øvelser 7
Øvelseshold 12
Forberedelse 41
Total 69

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Deltagelse i laboratorieøvelser.
Der udarbejdes en rapport om udvalgte metoder. Denne rapport præsenteres mundtligt i løbet af kurset.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for, hvordan dentalmaterialer bindes til emalje og dentin
 • redegøre for forskellige metoder til at teste bindingsstyrke
 • reflektere over betydningen af tandens og materialets struktur og sammensætning for bindingsstyrken

 

Færdigheder

 • udføre praktiske øvelser, hvor adhæsive dentalmaterialer bindes til ekstraherende tænder
 • analysere resultater vedr. dentalmaterialer i forskellige undersøgelser
 • analysere resultater fra egne forsøg og udarbejde en rapport
 • formidle rapporten til medstuderende
 • diskutere materialeegenskaber og materialernes anvendelse

 

Kompetence

 • vælge og anvende adhæsive materialer optimalt

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende