Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Præklinisk kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlig
 • Ulla Pallesen (2-847b4f82847d733d7a843d737a)
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODA15069U

Engelsk titel

Preclinical course in Indirect Restorations

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende en indledende forståelse for støbte indlæg og kroner, herunder materialemæssige egenskaber og materialernes anvendelse. Under vejledning skal den studerende udføre præparationer samt lære aftrykstagning og modefremstilling til støbte indlæg og kroner.
Kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem fagene cariologi, oral rehabilitering og dentalmaterialer.
Det væsentligste indhold i kurset omfatter materialelære samt praktiske øvelser på fantom vedrørende indlæg og kroner i enkelttænder.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus i forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til støbte restaureringer i metal
 • redegøre for procedurer til fremstilling af indirekte enkelttandsrestaureringer i metal


Færdigheder

 • anvende principper for præparation til støbte enkelttandsrestaureringer
 • anvende principper og metoder for aftryk til støbte enkelttandsrestaureringer, samt tolke et aftryks kvalitet
 • anvende principper og metoder til fremstilling af modeller til støbte enkelttandsrestaureringer


Kompetencer                   

 • udføre præparationer til indlæg og kroner i metal
 • udføre aftrykstagning til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • fremstille modeller til indirekte enkelttandsrestaureringer

Formelle krav

Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser på fantom, opgaveløsning samt kliniske øvelser med patient

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 1
Øvelser 30
Total 31

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Kursusattest gives på baggrund af godkendt præklinisk test, deltagelse i øvelser på fantom og opgaveaflevering

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til støbte restaureringer i metal
 • redegøre for procedurer til fremstilling af indirekte enkelttandsrestaureringer i metal


Færdigheder

 • anvende principper for præparation til støbte enkelttandsrestaureringer
 • anvende principper og metoder for aftryk til støbte enkelttandsrestaureringer, samt tolke et aftryks kvalitet
 • anvende principper og metoder til fremstilling af modeller til støbte enkelttandsrestaureringer


Kompetencer

 • udføre præparationer til indlæg og kroner i metal
 • udføre aftrykstagning til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • fremstille modeller til indirekte enkelttandsrestaureringer

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende