Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i klinisk oral fysiologi 2

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlig
 • Merete Bakke (4-7267667045787a736933707a336970)
  Klinisik Oral Fysiologi, Sektion 1
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODA15061U

Engelsk titel

Course in Clinical Oral Physiology 2

Kursusindhold

Hovedindholdet i kurset er lokale og generelle lidelser med TMD samt differentialdiagnoser. Det udgør en fortsættelse af Klinisk Oral Fysiologi 1. 
Nedsat og hæmmet kæbefunktion, ændrede okklusionsforhold samt ansigtssmerter og hovedpine kan være tegn på degenerative lidelser i kæbeleddet og myalgi/myoser i tyggemusklerne, som uden større vanskelighed kan behandles i almen tandlægepraksis eller kommunal tandpleje. Imidlertid kan sådanne symptomer også være følgetilstande til eller ledsage en række andre lokale eller generelle lidelser. Det er derfor væsentligt også at have kendskab til sådanne lidelser, differentialdiagnostiske forhold samt behandling eller indikation for henvisning.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for lokale og generelle lidelser med TMD 
 • redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 
   

Færdighed

 • diskuterer differentialdiagnostiske overvejelser med henblik på nedsat eller hæmmet kæbefunktion, ændrede okklusionsforhold, tandslid samt ansigtssmerter og hovedpine 
 • diskutere indikation, virkningsmåder og prognose for behandling
   

Kompetence

 • erkende, registrere, fortolke og reagere adækvat på afvigelser i det kliniske billede, der tyder på en anden baggrund for symptomer og undersøgelsesfund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser/myalgi fra tyggemusklerne
 • vurdere hvornår der er behov for supplerende undersøgelser
 • bedømme sygdomskarakteristika og undersøgelser til at identificere tilstande med lignende symptomer og fund, men med anden baggrund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser fra tyggemusklerne, og vurdere, hvornår der er behov for henvisning til anden instans
 • informere om tilstandene på baggrund af deres naturlige forløb
 • observere eller foranstalte, udføre eller ordinere farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 

Formelle krav

Kursus i klinisk oral fysiologi 1

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i klinisk oral fysiologi (SODA15061E) og OSKE eksamen (SODA15063E)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i eksamen i klinisk oral fysiologi

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Underviser

Malene Lerke Hess, Eva Susanne Hansen, Katharina Axtmann Petersen, Lise-Lotte Larsen Hammeken, Merete Bakke, Jakob Christian Danielsen, Sara Baram

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, kliniske øvelser og konferencer

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 9
Holdundervisning 8
Praktiske øvelser 24
Forberedelse 42
Total 83

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Løbende bedømmelse
Godkendt deltagelse i kliniske øvelser, herunder konferencer, og dialogbaseret holdundervisning

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for lokale og generelle lidelser med TMD 
 • redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 
   

Færdighed

 • diskuterer differentialdiagnostiske overvejelser med henblik på nedsat eller hæmmet kæbefunktion, ændrede okklusionsforhold, tandslid samt ansigtssmerter og hovedpine 
 • diskutere indikation, virkningsmåder og prognose for behandling
   

Kompetence

 • erkende, registrere, fortolke og reagere adækvat på afvigelser i det kliniske billede, der tyder på en anden baggrund for symptomer og undersøgelsesfund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser/myalgi fra tyggemusklerne
 • vurdere hvornår der er behov for supplerende undersøgelser
 • bedømme sygdomskarakteristika og undersøgelser til at identificere tilstande med lignende symptomer og fund, men med anden baggrund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser fra tyggemusklerne, og vurdere, hvornår der er behov for henvisning til anden instans
 • informere om tilstandene på baggrund af deres naturlige forløb
 • observere eller foranstalte, udføre eller ordinere farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende