Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i patientvisitation

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Kim Ekstrand (3-6d676d4275777066306d7730666d)
Kursussekretær: Birgitte Castberg e-mail: birgitte.castberg@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODA15059U

Engelsk titel

Course in Patient Triage

Kursusindhold

Hovedindholdet i undervisningen er i samarbejde med studerende på kandidatuddannelsen, at foretage undersøgelse, diagnostik og indledende behandlingsplanlægning af patienter som søger behandling på tandlægeskolen eller som allerede er i behandling på tandlægeskolen. I samarbejde med kurserne i parodontologi, cariolog og oral fysiologi skal kurset give den studerende rutine i at anvende de overordnede og underordnede diagnoser i de respektive fagområder. Den studerende skal kunne forstå grundprincipperne i opbygning og funktion af patientjournaler. Den studerende vil deltage som observatør til akutte behandlinger herunder få kendskab til instrumenter etc der bruges ved sådanne indgreb

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive værdien af at lytte til patientens klager og ønsker
 • Beskrive tandlægeskolens hygiejniske retningslinjer
 • Kende til ætiologien og symptomerne bag sygdomme og tilstande som kræver akut behandling
 • Forklare betydningen af patientens almene sundhedstilstand i forhold til diagnostik
 • Forklare ætiologien bag et spektrum af orale sygdomme og tilstande
 • Forklare tandsættets normale okklusionsforhold
 • Opstille de overordnede behandlingsmuligheder for de plakinducerede sygdomme
 • Redegøre for undersøgelsesresultater
   

Færdighed

 • Beherske hygiejneforeskrifter i sit arbejde
 • Optage en anamnese
 • Foretage professionel tandrengøring
 • Foretage en intraoral undersøgelse
 • Indføre relevante anamnetiske informationer i journalen
 • Identificere, registrere og drøfte de kliniske forandringer ved plakinducerede sygdomme og andre orale sygdomme og tilstande
 • Beherske en prioriteret problem-/diagnoseliste
 • Formidle patientens problemer i et odontologisk fagsprog
 • Formidle undersøgelsesresultater for patienten
   

Kompetencer

 • Overføre tandlægeskolens hygiejniske retningslinjer til praksis
 • Rådgive patienter i forebyggelse eller egenkontrol i forhold til at undgå udvikling af eller progression i plakinducerede sygdomme
 • Samarbejde professionelt når den studerende fungerer som "klinikassistent" ved patientbehandling

Formelle krav

Kursus i klinisk introduktion

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: Inden afslutning af bacheloruddannelsen
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 5
Praktiske øvelser 48
Forberedelse 26
Total 79

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Skriftlig prøve
Kursusattest udstedes på baggrund af bestået Multiple-choice test

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattester skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive værdien af at lytte til patientens klager og ønsker
 • Beskrive tandlægeskolens hygiejniske retningslinjer
 • Kende til ætiologien og symptomerne bag sygdomme og tilstande som kræver akut behandling
 • Forklare betydningen af patientens almene sundhedstilstand i forhold til diagnostik
 • Forklare ætiologien bag et spektrum af orale sygdomme og tilstande
 • Forklare tandsættets normale okklusionsforhold
 • Opstille de overordnede behandlingsmuligheder for de plakinducerede sygdomme
 • Redegøre for undersøgelsesresultater
   

Færdighed

 • Beherske hygiejneforeskrifter i sit arbejde
 • Optage en anamnese
 • Foretage professionel tandrengøring
 • Foretage en intraoral undersøgelse
 • Indføre relevante anamnetiske informationer i journalen
 • Identificere, registrere og drøfte de kliniske forandringer ved plakinducerede sygdomme og andre orale sygdomme og tilstande
 • Beherske en prioriteret problem-/diagnoseliste
 • Formidle patientens problemer i et odontologisk fagsprog
 • Formidle undersøgelsesresultater for patienten
   

Kompetencer

 • Overføre tandlægeskolens hygiejniske retningslinjer til praksis
 • Rådgive patienter i forebyggelse eller egenkontrol i forhold til at undgå udvikling af eller progression i plakinducerede sygdomme
 • Samarbejde professionelt når den studerende fungerer som "klinikassistent" ved patientbehandling

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende