Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i lokalanalgesi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlig
 • Birgit Kenrad (3-646d674275777066306d7730666d)
Kursussekretær: Birgitte Castberg e-mail: birgitte.castberg@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODA15058U

Engelsk titel

Course in Local Analgesi

Kursusindhold

Kurset skal sætte den studerende i stand til at forstå virkningsmekanismer af og at anlægge lokalanalgesi i relation til tandbehandling med primært fokus på cariesbehandling, rodbehandling og behandling af marginal parodontitis samt ekstraktioner og kirurgiske indgreb. Endvidere skal den studerende kunne yde førstehjælp ved indtræden af generelle komplikationer i odontologisk praksis. Hovedindholdet i undervisningen er infiltrations- og regionær analgesi i relation til samtlige tænder og tandgrupper samt komplikationer til infiltrations- og ledningsanalgesi.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for indikationsområderne for brug af nedenstående lokalanalgesi
 • beskrive forskellige analgetika/præparater samt forskelligt udstyr til anlæggelse af lokalanalgesi
 • forklare hvornår og hvordan adrenalin injiceres
   

Færdighed

 • anlægge infiltrationsanalgesi
 • anlægge foramen mandibulare analgesi
 • anlægge tuber analgesi
 • anlægge nervus buccalis analgesi
 • anlægge foramen palatinum analgesi
 • anlægge foramen incisivum analgesi
 • anlægge foramen infraorbitalis analgesi
 • udregne maksimaldosis for lokalanalgesi til voksne og til børn
 • håndtere ampul og recordsprøjte til adrenalin
   

Kompetence

 • anlægge lokalanalgesi i forbindelse med behandling af caries, rodbehandling, marginal parodontitis, ekstraktioner og andre operative indgreb
 • forebygge komplikationer i forbindelse med ovenstående
 • beskrive kontraindikationer for ovenstående
 • yde førstehjælp ved generelle komplikationer, herunder kunstigt åndedræt, hjertemassage, brug af hjertestarter og aflåst sideleje
 • udvise etisk holdning til smertelindring og valg af lokalanalgesipræparater

Anbefalede faglige forudsætninger

Deltagelse i kurset forudsætter sideløbende deltagelse i kursus i farmakologi

Formelle krav

Kursus i klinisk introduktion

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af bacheloruddannelsen
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

 

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Underviser

KIR D-VIP (skifter ved hver kursusstart)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og øvelser

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 4
Praktiske øvelser 21
Forberedelse 15
Total 40

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for indikationsområderne for brug af nedenstående lokalanalgesi
 • beskrive forskellige analgetika/præparater samt forskelligt udstyr til anlæggelse af lokalanalgesi
 • forklare hvornår og hvordan adrenalin injiceres

 

Færdighed

 • anlægge infiltrationsanalgesi
 • anlægge foramen mandibulare analgesi
 • anlægge tuber analgesi
 • anlægge nervus buccalis analgesi
 • anlægge foramen palatinum analgesi
 • anlægge foramen incisivum analgesi
 • anlægge foramen infraorbitalis analgesi
 • udregne maksimaldosis for lokalanalgesi til voksne og til børn
 • håndtere ampul og recordsprøjte til adrenalin

 

Kompetence

 • anlægge lokalanalgesi i forbindelse med behandling af caries, rodbehandling, marginal parodontitis, ekstraktioner og andre operative indgreb
 • forebygge komplikationer i forbindelse med ovenstående
 • beskrive kontraindikationer for ovenstående
 • yde førstehjælp ved generelle komplikationer, herunder kunstigt åndedræt, hjertemassage, brug af hjertestarter og aflåst sideleje
 • udvise etisk holdning til smertelindring og valg af lokalanalgesipræparater

Censurform

Ingen ekstern censur
interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende