Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i farmakologi (2015: udbydes sidste gang i E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Kenneth Lindegaard Madsen (9-736d76766d7c707569487b7d766c36737d366c73)
 • Odontologisk Institut
 • Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Kursusnummer: SODA15056U

Engelsk titel

Course in Pharmacology

Kursusindhold

Den studerende skal erhverve grundlæggende viden om ordinering og administration af lægemidler. Hovedvægten lægges på lægemidlers kinetik og dynamik, effekt, bivirkninger og interaktioner samt på de farmaka, der er aktuelle for virksomhedsområdet.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for molekylær farmakologi (receptorer, fulde og partielle agonister og antagonister)
 • redegøre for affinitet, maksimal virkning, dosis respons, terapeutisk indeks
 • redegøre for genetiske polymorfiers betydning for virkning og bivirkninger af lægemidler
 • redegøre for begrebet farmakokinetik
 • redegøre for absorption, fordeling, elimination; lægemidlernes kemiske egenskaber i forhold til dette
 • redegøre for fase 1 og 2 metabolisme
 • redegøre for nulte og første ordens kinetik, kompartment begrebet, steady state, clearence
 • beskrive relevante agonister og antagonister samt eksempler på deres anvendelse
 • redegøre for smertens fysiologi og farmakologi
 • definere begreberne analgesi og anæstesi, herunder virkningsmekanisme, interaktioner og bivirkninger på receptorniveau
 • beskrive hvad man forstår ved at en bakterie er følsom for et antibakterielt kemoterapeutikum
 • redegøre for antibiotikas virkninger, herunder inddel disse i toksiske og biologiske virkninger
 • beskrive antibiotika resistens (enzymatisk nedbrydning, ændring af ”target”, hæmning af influx, faciliteret efflux) samt angive eksempler på bakterieresistens
 • beskrive bakteriocide og bakteriostatiske antibiotika
 • angive hyppige folkesygdomme med hensyn til identifikation af potentielle risikopatienter (hjerte-karsygdomme, diabetes, lungesygdomme, gigtsygdomme, neuropsykiatriske lidelser)
 • redegøre for odontologiske aspekter af lægemiddelinteraktioner og -bivirkninger
 • beskrive toksikologi i relation til odontologisk praksis

Anbefalede faglige forudsætninger

Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler

Formelle krav

Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp
Kursus i psykologi og adfærdsfag 1
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Kursus i psykologi og adfærdsfag 1
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i tændernes udvikling og struktur
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af bacheloruddannelsen
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres ved forelæsninger og dialogbaseret holdundervisning

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 7
Holdundervisning 6
Forberedelse 26
Total 39

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Skriftlig prøve, 20 min.
Kursusattest udstedes på baggrund af afsluttende obligatorisk test med brug af clickere.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne.

Viden

 • redegøre for molekylær farmakologi (receptorer, fulde og partielle agonister og antagonister)
 • redegøre for affinitet, maksimal virkning, dosis respons, terapeutisk indeks
 • redegøre for genetiske polymorfiers betydning for virkning og bivirkninger af lægemidler
 • redegøre for begrebet farmakokinetik
 • redegøre for absorption, fordeling, elimination; lægemidlernes kemiske egenskaber i forhold til dette
 • redegøre for fase 1 og 2 metabolisme
 • redegøre for nulte og første ordens kinetik, kompartment begrebet, steady state, clearence
 • beskrive relevante agonister og antagonister samt eksempler på deres anvendelse
 • redegøre for smertens fysiologi og farmakologi
 • definere begreberne analgesi og anæstesi, herunder virkningsmekanisme, interaktioner og bivirkninger på receptorniveau
 • beskrive hvad man forstår ved at en bakterie er følsom for et antibakterielt kemoterapeutikum
 • redegøre for antibiotikas virkninger, herunder inddel disse i toksiske og biologiske virkninger
 • beskrive antibiotika resistens (enzymatisk nedbrydning, ændring af ”target”, hæmning af influx, faciliteret efflux) samt angive eksempler på bakterieresistens
 • beskrive bakteriocide og bakteriostatiske antibiotika
 • angive hyppige folkesygdomme med hensyn til identifikation af potentielle risikopatienter (hjerte-karsygdomme, diabetes, lungesygdomme, gigtsygdomme, neuropsykiatriske lidelser)
 • redegøre for odontologiske aspekter af lægemiddelinteraktioner og -bivirkninger
 • beskrive toksikologi i relation til odontologisk praksis

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende