Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Cariologisk grundkursus

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlig
 • Kim Ekstrand (3-7b757b5083857e743e7b853e747b)
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODA15053U

Engelsk titel

Course in Basic Cariology

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for forebyggelse af caries, sygdommens diagnostik og behandling samt sætte den studerende i stand til at vurdere og begrunde indsatsen over for caries med baggrund i viden om sygdommens natur, ætiologi og patogenese. Kurset gennemføres af fagområdet cariologi. Hovedvægten i undervisningen ligger på forebyggelsesmæssige-, ætiologiske-, patogenetiske-, kliniske og røntgenologiske forhold vedrørende caries.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for sygdommens forekomst i befolkningen
 • Redegøre for de væsentlige forhold og samspillet mellem disse, der er af betydning ved initiering og udvikling af caries i emaljen, cement og dentin
 • Redegøre for cariesprocessens kliniske, radiologiske og histologiske billede og kriterier for diagnostik af caries
 • Redegøre for relevansen af risikovurdering ved cariessygdom
 • Redegøre for principper for hvordan caries kan forebygges, herunder også dental fluorose
 • Redegøre for de principielle forskelle, ætiologisk og klinisk, mellem cariesskader og erosionsskader

Formelle krav

Kursus i klinisk introduktion
Eksamen i biokemi

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres ved OSKE eksamen (SODA15063E)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i basal endodonti og OSKE eksamen

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og skriftlige opgaver

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 16
Holdundervisning 6
Total 22

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Kursusattest på baggrund af godkendte skriftlige opgaver

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne

Viden

 • Redegøre for sygdommens forekomst hos forskellige aldersgrupper i den danske befolkningen
 • Redegøre for de væsentlige forhold og samspillet mellem disse, der er af betydning ved initiering og udvikling af caries i emaljen, cement og dentin
 • Redegøre for cariesprocessens kliniske, radiologiske og histologiske billede og kriterier for diagnostik af caries
 • Redegøre for relevansen af risikovurdering ved cariessygdom
 • Redegøre for principper for hvordan caries kan forebygges, herunder også dental fluorose
 • Redegøre for de principielle forskelle, ætiologisk og klinisk, mellem cariesskader og erosionsskader

Censurform

Ingen ekstern censur
Intern bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende