Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i intern medicin og patologisk anatomi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlige
 • Bjarne Ørskov Lindhardt (11-6673706d72686c65766878446865687072697832686f)
 • Henrik Hasseldam (16-716e777b727437716a7c7c6e756d6a76496b7b726c37747e376d74)
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODA15052U

Engelsk titel

Course in Internal Medicine and Pathological Anatomy

Kursusindhold

Kurset består af to delelementer: intern medicin og patologisk anatomi

Intern medicin
Kurset skal give den studerende forståelse for medicinske sygdommes indflydelse på den orale sundhedstilstand, og hvorledes nogle sygdomme kan influere på behandling af sygdomme i mundhulen. De almindeligste medicinske sygdomme inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi og gastroenterologi gennemgås i undervisningen. Den studerende skal kunne redegøre for disse områder.

Patologisk anatomi

Kurset skal på basis af den normale celles og det normale vævs struktur give den studerende forståelse for de almene strukturelle og patologiske forandringer involveret i en lang række sygdomme. Emnemæssigt indeholder undervisningen følgende 4 delelementer:

 • Celleadaptation, cellebeskadigelse og celledød, herunder nekrose og apoptose.
 • Inflammation og heling
 • Kredsløbsforstyrrelser, atherosklerose og trombose
 • Neoplasi

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • En generel forståelse af hvorledes de basale sygdomsmekanismer manifesteres i vævet

 

Færdighed

 • Anvende den basale terminologi inden for faget
 • Genkende og beskrive lokale sygdomsprocesser ved brug af mikroskopi
 • Anvende den opnåede viden til vurdering af relevante undersøgelsesmetoder og behandlingsmuligheder

Formelle krav

Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp
Kursus i psykologi og adfærdsfag 1
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i tændernes udvikling og struktur
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler

Bemærkninger

Kurset afsluttes ved kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i intern medicin og patologisk anatomi (SODA15052E)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i eksamen i intern medicin og patologisk anatomi
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

 

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Intern medicin: Forelæsninger og dialogbaseret holdundervisning
Patologisk anatomi: Forelæsninger og holdbaseret mikroskopiundervisning

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 18
Holdundervisning 20
Forberedelse 76
Total 114

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • forstå og beskrive basale sygdomsmekanismer
 • beskrive celle- og vævsforandringer indenfor inflammation, kredsløbsforstyrrelser, adaptation og cellebeskadigelse samt neoplasier og øvrige vækstforstyrrelser

 

Færdighed

 • anvende den basale terminologi indenfor patologi
 • anvende teoretisk viden om ovennævnte celle- og vævsforandringer og deres sygdomsmekanismer til vurdering af relevante undersøgelses og behandlingsmuligheder for patienter
 • genkende de ovenfor beskrevne patologiske celle- og vævsforandringer, ved brug af mikroskopi

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende