Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Eksamen i intern medicin og patologisk anatomi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Bjarne Ørskov Lindhardt (11-64716e6b70666a63746676426663666e70677630666d)
 • Henrik Hasseldam (16-6f6c75797072356f687a7a6c736b6874476979706a35727c356b72)
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODA15052E

Engelsk titel

Exam in Internal Medicine and Pathological Anatomy

Kursusindhold

Eksamen

Målbeskrivelse

Eksamen

Bemærkninger

Eksamen knytter sig til kursus i intern medicin og patologisk anatomi (SODA15052U)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kurset basal endodonti

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

Skemagruppe

Se eksamensplan
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Eksamen

Kapacitet

Ubegrænset

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 2
Total 2

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 2 timer
---

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Adgang til VIRMIK

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

Intern medicin

 • definere hæmodynamiske forstyrrelser og redegøre for deres årsag og udvikling samt deres konsekvens for organismen
 • definere arteriosclerose og redegøre for de forskellige typer heraf, deres årsager og udvikling samt deres konsekvens for organisme.
 • definere non-neoplastiske og neoplastiske vækstforstyrrelser og redegøre for neoplasiers klassifikation og nomenklatur, herunder morfologiske malignitetskriterier, malignitetsgradering og stadieinddeling
 • redegøre for ætiopatogenese, kliniske manifestationer og behandling ved kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom og diabetes mellitus
 • redegøre for hvorledes kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes mellitus, kronisk bindevævssygdom, anæmi, leukæmi og leversygdom kan influere på den orale sundhedstilstand og vice versa
 • angive kliniske manifestationer og behandling ved sygdomme i gl. thyroidea og gll. parathyroideae, binyrebarkens sygdomme, nyreinsufficiens, mave-tarmsygdom, hæmoragisk diatese, medicinsk onkologi og neurologiske sygdomme, herunder hovedpine
 • redegøre for, hvorledes nogle almene sygdomme og tilstande kan influere på tandlægebehandlingen bl.a. infektionssygdom, diabetes, kardiovaskulær sygdom, hæmatologisk sygdom og immunsuppression
 • redegøre for hvorledes der indhentes tilstrækkelig information om patientens helbredstilstand i relation til tilrettelæggelsen af tandlægebehandling
 • redegøre for ved hvilke medicinske tilstande og intern medicinske sygdomme, det er nødvendigt at træffe forholdsregler for at beskytte patienten, klinikpersonalet og tandlægen
 • redegøre for hvornår det er nødvendigt at henvise patienter med intern medicinske sygdomme til specialuddannede tandlæger, læger og hospitalsafdeling
 • redegøre for symptomer og kliniske manifestationer af akutte medicinske tilstande, der kan opstå i tandlægestolen, f.eks. akut koronar syndrom, lungeemboli, fremmedlegemer, hypo- og hyperglykæmi, anafylaktisk shock
   

Patologisk anatomi

 • beskrive forskellige typer af cellers tilpasning til reversible ændringer i mikromiljøet
 • redegøre for morfologiske tegn på og typer af nekrose
 • redegøre for forskellige typer af inflammation og de cellulære og vævsrelaterede komponenter der indgår heri
 • redegøre for heling, herunder de forskellige processer der indgår heri samt helingsresultatets karakter
 • genkende og beskrive de typiske kredsløbslidelser, såsom aterosklerose, og deres manifestationer, herunder trombedannelse
 • genkende og beskrive de forskellige typer af benigne og maligne vækstforstyrrelser og genkende en række af disse mikroskopisk

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende