Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i radiologi 2

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlig
 • Mie Katrine Wiese Petersen (4-737d6f7646797b746a34717b346a71)
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODA15051U

Engelsk titel

Course in Radiology 2

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende et grundigt kendskab til såvel intra- som ekstraorale røntgenoptagelser herunder gøre den studerende i stand til at vurdere i hvilke kliniske situationer, det er påkrævet at anvende røntgendiagnostik samt valg af relevant optagelse. Den studerende skal kunne analysere, beskrive og tolke røntgenbilleder fra det dentomaksillofaciale område mht. såvel billedkvalitet og normalanatomi som patologiske afvigelser. Endelig skal kurset sætte den studerende i stand til selv at foretage intraorale røntgenoptagelser med parallelteknik og vinkelhalveringsteknik samt udføre specialoptagelser i form af halv- og helaksiale samt ekscentriske optagelser i horisontal- og vertikalplanet. Hovedvægten i undervisningen ligger på det teoretiske grundlag for ekstraorale røntgenoptagelser herunder vurdering af billedkvalitet, normalanatomi samt diagnostik. Der er desuden lagt vægt på projektionslære og intraorale specialoptagelser.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive de love der gælder for 3-dimensionelle strukturers omsætning til et 2-dimensionelt billede
 • redegøre for princippet i panoramaoptagelser
 • redegøre for optagelser i cephalostat
 • redegøre for summationsoptagelser af kranie, kæber og kæbeled
 • beskrive medicinske røntgenmetoder med relevans for tandlæger
 • redegøre for cone-beam computer-tomografisk teknik
 • redegøre for ekscentriske optagelser med vinklinger i det horisontale og vertikale plan
 • redegøre for og udføre periapikale optagelser med vinkelhalveringsteknik
 • beskrive røntgenoptagelser
   

Færdighed

 • udføre ekscentriske optagelser med vinklinger i det horisontale og vertikale plan
 • udføre periapikale optagelser med vinkelhalveringsteknik
   

Kompetence

 • vurdere hvornår der er indikation for en røntgenundersøgelse, og hvilken undersøgelse der er bedst egnet til at belyse en given klinisk problemstilling
 • identificere og udbedre fejl opstået under optagelser med ekstraorale udstyr
 • varetage undersøgelser af patienter med specielle behov (f.eks handicappede)
 • identificere alle røntgenanatomiske strukturer på billeder af tænder, kæber, kæbeled og kranium samt skelne mellem normalanatomiske strukturer/variationer af disse og afvigelser fra det normale
 • stille diagnoser samt differentialdiagnoser, hvor dette er motiveret, på patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde:
  • følgetilstande efter traumer på tænder, kæber og kæbeled
  • fremmedlegemer i tænder, kæber og tilgrænsende blødtvæv
  • fibro-ossøse lidelser
  • cyster i kæberne og i tilknytning til tænder
  • odontogene tumorer
  • benigne og maligne vævsnydannelser i kæbeskelettet og omliggende væv
  • udviklingsbetingede og metaboliske dysfunktioner
  • patologiske tilstande i kraniets bihuler
  • implantatretinerede protetiske erstatninger samt resorptive processer på tænder, kæber og kæbeled og infektiøse tilstande i tænder og kæber
 • tolke røntgenoptagelser og ved at sammenholde disse med kliniske fund nå frem til en diagnose under hensyntagen til differentialdiagnostiske overvejelser

Anbefalede faglige forudsætninger

For at få udbytte af kurset, er det en forudsætning sideløbende at følge kurserne i cariologisk grundkursus, Basal parodontologi 1, Klinisk oral fysiologi 1, intern medicin og patologisk anatomi

Formelle krav

Kursus i radiologi 1

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres ved eksamen i radiologi (SODA15051E)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden eksamen i radiologi

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser.

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 9
Øvelser 30
Forberedelse 28
Total 67

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Kursusattest gives på baggrund af godkendt deltagelse i kliniske øvelser.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive de love der gælder for 3-dimensionelle strukturers omsætning til et 2-dimensionelt billede
 • redegøre for princippet i panoramaoptagelser
 • redegøre for optagelser i cephalostat
 • redegøre for summationsoptagelser af kranie, kæber og kæbeled
 • beskrive medicinske røntgenmetoder med relevans for tandlæger
 • redegøre for cone-beam computer-tomografisk teknik
 • redegøre for ekscentriske optagelser med vinklinger i det horisontale og vertikale plan
 • redegøre for og udføre periapikale optagelser med vinkelhalveringsteknik
 • beskrive røntgenoptagelser
   

Færdighed

 • udføre ekscentriske optagelser med vinklinger i det horisontale og vertikale plan
 • udføre periapikale optagelser med vinkelhalveringsteknik
   

Kompetence

 • vurdere hvornår der er indikation for en røntgenundersøgelse, og hvilken undersøgelse der er bedst egnet til at belyse en given klinisk problemstilling
 • identificere og udbedre fejl opstået under optagelser med ekstraorale udstyr
 • varetage undersøgelser af patienter med specielle behov (f.eks handicappede)
 • identificere alle røntgenanatomiske strukturer på billeder af tænder, kæber, kæbeled og kranium samt skelne mellem normalanatomiske strukturer/variationer af disse og afvigelser fra det normale
 • stille diagnoser samt differentialdiagnoser, hvor dette er motiveret, på patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde:
  • følgetilstande efter traumer på tænder, kæber og kæbeled
  • fremmedlegemer i tænder, kæber og tilgrænsende blødtvæv
  • fibro-ossøse lidelser
  • cyster i kæberne og i tilknytning til tænder
  • odontogene tumorer
  • benigne og maligne vævsnydannelser i kæbeskelettet og omliggende væv
  • udviklingsbetingede og metaboliske dysfunktioner
  • patologiske tilstande i kraniets bihuler
  • implantatretinerede protetiske erstatninger samt resorptive processer på tænder, kæber og kæbeled og infektiøse tilstande i tænder og kæber
 • tolke røntgenoptagelser og ved at sammenholde disse med kliniske fund nå frem til en diagnose under hensyntagen til differentialdiagnostiske overvejelser

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende