Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i psykologi og adfærdsfag 3 - 2015-studieordning, udbydes sidste gang i F17

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlig
 • Gert Martin Hald (5-797a737e765285878076407d8740767d)
Kursussekretær: Birgitte Castberg, e-mail: birgitte.castberg@sund.ku.dk
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SODA15049U

Engelsk titel

Course in Psychology and Behavioral Sciences 3

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende de nødvendige forudsætninger for at indplacere den menneskelige psyke og adfærd i en helhedspræget, aktuel empirisk og teoretisk nuanceret sammenhæng med studiets øvrige tekniske og somatiske fag. Den studerende skal således tilegne sig et så tilstrækkeligt kendskab til psykologiens metoder, begreber og teorier til, at de kan medinddrage psykologiske begreber og psykologisk viden i sit senere professionelle virke. Hovedindholdet på 4. semester er en fordybning i psykologiske emner af særlig relevans for tandlægegerningen. Hertil kommer beskrivelse og særlige hensyn til børne- og ældregrupperne og hvordan forskellige former for misbrug har relation til det tandlægelige virke

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for angstens teorier, definitioner og registreringer
 • redegøre for smertens definitioner, modeller (herunder psykologisk model), former og epidemiologi
 • redegøre for odontofobiens teori, definition, epidemiologi, registrering, ætiologi og konsekvens
 • redegøre for stressbegrebets teori, definition, registrering, håndtering og forebyggelse
 • redegøre for psykiske reaktioner på sygdom
 • redegøre for psykiske kriser og traumers opståen, forløb og håndtering
 • redegøre for teori og registrering af barnets oplevelse og håndtering af stress og smerte
 • redegøre for aldringens biologiske, psykiske, fysiske og sociale processer
 • redegøre for definitioner, debut, forløb, konsekvenser og intervention overfor misbrug og spiseforstyrrelser, og deres relationer til det tandlægelige virke

 

Færdighed

 • redegøre for ovenstående områders relevans for og sammenhæng med  den anvendelsesorienterede del af tandlægefaget dvs. det tandlægefaglige praktiske arbejde

Formelle krav

Kursus i psykologi og adfærdsfag 2

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden eksamen i bachelorprojekt

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Dialogbaseret holdundervisning og gruppeopgave

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 2
Holdundervisning 12
Forberedelse 55
Total 69

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering er i form af en gruppeprøve som tager udgangspunkt i de emner undervisningen dækker. Opgaveemner fordeles tilfældigt.
Opgaven kan besvares i grupper af maks 3 studerende. Omfanget af opgaven er for 1 studerende 3 sider, for 2 studerende 4 sider og for 3 studerende 5 sider, hvor 1 side = 2400 anslag.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for angstens teorier, definitioner og registreringer
 • redegøre for smertens definitioner, modeller (herunder psykologisk model), former og epidemiologi
 • redegøre for odontofobiens teori, definition, epidemiologi, registrering, ætiologi og konsekvens
 • redegøre for stressbegrebets teori, definition, registrering, håndtering og forebyggelse
 • redegøre for psykiske reaktioner på sygdom
 • redegøre for psykiske kriser og traumers opståen, forløb og håndtering
 • redegøre for teori og registrering af barnets oplevelse og håndtering af stress og smerte
 • redegøre for aldringens biologiske, psykiske, fysiske og sociale processer
 • redegøre for definitioner, debut, forløb, konsekvenser og intervention overfor misbrug og spiseforstyrrelser, og deres relationer til det tandlægelige virke
   

Færdighed

 • redegøre for ovenstående områders relevans for og sammenhæng med  den anvendelsesorienterede del af tandlægefaget dvs. det tandlægefaglige praktiske arbejde

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende