Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i radiologi 1

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlig
 • Mie Katrine Wiese Petersen (4-7e887a815184867f753f7c863f757c)
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODA15048U

Engelsk titel

Course in Radiology 1

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for røntgenstråling, herunder aspekter inden for fysik, biologi og strålebeskyttelse. Herudover skal det sætte den studerende i stand til 1) at vurdere i hvilke kliniske situationer, det er påkrævet at anvende røntgenundersøgelse og 2) tolke røntgenoptagelser. Endelig skal kurset sætte den studerende i stand til at foretage intraorale røntgenoptagelser og redegøre for, hvornår det er påkrævet med ekstraorale røntgenoptagelser. Hovedvægten af kurset omfatter egenskaber ved røntgenstråler, risikomomenter, love og bekendtgørelser, teoretisk grundlag for røntgenoptagelser, teknikker, beskrivelser, diagnostik og tolkning.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for det elektromagnetiske strålespektrum
 • beskrive baggrundsstråling - naturlig og menneskeskabt samt redegøre for menneskets stråleudsættelse
 • definere røntgenstråler og anden ioniserende stråling, beskrive røntgenstrålers egenskaber samt angive hvorledes røntgenstråler anvendes
 • beskrive røntgenapparatets og røntgenrørets indretning samt angive hvorledes røntgenstråler frembringes
 • beskrive indflydelsen af kV, mA, fokus-film-afstand og eksponeringstid på det færdige røntgenbillede
 • beskrive de unøjagtigheder der følger af, at fokus ikke er punktformet og de unøjagtigheder som anvendelsen af divergerende stråling medfører
 • beskrive anvendelsen af tubus, blænder og filtre
 • redegøre for den biologiske virkning af røntgenstråler
 • beskrive stråledoser ved odontologiske røntgenundersøgelser samt faktorer der har indflydelse på stråledoser
 • beskrive det teoretiske grundlag for intraorale teknikker
 • redegøre for de forskellige typer intraorale røntgenfilm og beskrive filmens opbygning, hastighed, kontrast- og densitetsforhold, opbevaring og behandling
 • beskrive indretningen af et mørkekammer
 • redegøre for forskellige typer digitale receptorer samt principperne i digital billeddannelse

 

Færdigheder

 • udføre alment hygiejniske tiltag der begrænser muligheden for krydsinfektion
 • udføre og redegøre for bitewing optagelser og periapikale optagelser med parallelteknik
 • montere og arkivere røntgenfilm
 • Anvende tubus med såvel rektangulær som rundt strålefelt

 

Kompetencer

 • vælge metoder der muliggør undersøgelse med mindst mulig røntgendosis samt redegøre for og praktisere strålebeskyttelse af operatør, patient og personer der befinder sig i det stråleudsatte område
 • redegøre for og udføre løbende kvalitetskontrol af digitale intraorale teknikker, film og fremkaldning samt identificere og udbedre billed- og fremkaldningsfejl
 • identificere og redegøre for udbedring af fejl opstået under intraorale optagelser
 • redegøre for det lovmæssige grundlag for brug af røntgenstråling i odontologisk praksis og anvende love og bekendtgørelser om røntgenstråling i odontologisk praksis
 • identificere alle røntgenanatomiske strukturer på billeder af tænder og kæber samt skelne mellem normalanatomiske strukturer/variationer af disse og afvigelser fra det normale
 • anvende den diagnostiske terminologi for patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde
 • bedømme behovet for røntgenundersøgelse under hensyntagen til strålingsbelastningen
 • bestemme den mest hensigtsmæssige røntgenundersøgelse til løsning af en klinisk problemstilling
 • besvare patientspørgsma°l vedrørende stråledoser og strålingsbegrænsninger
 • stille diagnoser samt differentialdiagnoser, hvor dette er motiveret, på patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde: afvigelser i tændernes form, udvikling, lejring og antal; afvigelser i forbindelse med tandfrembrud og tandskifte; caries og følgetilstande efter caries; marginale parodontopatier samt resorptioner af tænder

Formelle krav

Eksamen i tændernes udvikling og struktur
Kursus i klinisk oral anatomi og hygiejne
Eksamen i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres ved eksamen i radiologi (SODA15051E)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i radiologi 2
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 7
Øvelser 33
Forberedelse 25
Total 65

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Kursusattest gives på baggrund af godkendt deltagelse i kliniske øvelser.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for det elektromagnetiske strålespektrum
 • beskrive baggrundsstråling - naturlig og menneskeskabt samt redegøre for menneskets stråleudsættelse
 • definere røntgenstråler og anden ioniserende stråling, beskrive røntgenstrålers egenskaber samt angive hvorledes røntgenstråler anvendes
 • beskrive røntgenapparatets og røntgenrørets indretning samt angive hvorledes røntgenstråler frembringes
 • beskrive indflydelsen af kV, mA, fokus-film-afstand og eksponeringstid på det færdige røntgenbillede
 • beskrive de unøjagtigheder der følger af, at fokus ikke er punktformet og de unøjagtigheder som anvendelsen af divergerende stråling medfører
 • beskrive anvendelsen af tubus, blænder og filtre
 • redegøre for den biologiske virkning af røntgenstråler
 • beskrive stråledoser ved odontologiske røntgenundersøgelser samt faktorer der har indflydelse på stråledoser
 • beskrive det teoretiske grundlag for intraorale teknikker
 • redegøre for de forskellige typer intraorale røntgenfilm og beskrive filmens opbygning, hastighed, kontrast- og densitetsforhold, opbevaring og behandling
 • beskrive indretningen af et mørkekammer
 • redegøre for forskellige typer digitale receptorer samt principperne i digital billeddannelse

 

Færdighed

 • udføre alment hygiejniske tiltag der begrænser muligheden for krydsinfektion
 • udføre og redegøre for bitewing optagelser og periapikale optagelser med parallelteknik
 • montere og arkivere røntgenfilm
 • Anvende tubus med såvel rektangulær som rundt strålefelt

 

Kompetence

 • vælge metoder der muliggør undersøgelse med mindst mulig røntgendosis samt redegøre for og praktisere strålebeskyttelse af operatør, patient og personer der befinder sig i det stråleudsatte område
 • redegøre for og udføre løbende kvalitetskontrol af digitale intraorale teknikker, film og fremkaldning samt identificere og udbedre billed- og fremkaldningsfejl
 • identificere og redegøre for udbedring af fejl opstået under intraorale optagelser
 • redegøre for det lovmæssige grundlag for brug af røntgenstråling i odontologisk praksis og anvende love og bekendtgørelser om røntgenstråling i odontologisk praksis
 • identificere alle røntgenanatomiske strukturer på billeder af tænder og kæber samt skelne mellem normalanatomiske strukturer/variationer af disse og afvigelser fra det normale
 • anvende den diagnostiske terminologi for patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde
 • bedømme behovet for røntgenundersøgelse under hensyntagen til strålingsbelastningen
 • bestemme den mest hensigtsmæssige røntgenundersøgelse til løsning af en klinisk problemstilling
 • besvare patientspørgsmål vedrørende stråledoser og strålingsbegrænsninger
 • stille diagnoser samt differentialdiagnoser, hvor dette er motiveret, på patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde: afvigelser i tændernes form, udvikling, lejring og antal; afvigelser i forbindelse med tandfrembrud og tandskifte; caries og følgetilstande efter caries; marginale parodontopatier samt resorptioner af tænder

Censurform

Ingen ekstern censur
Intern bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende