Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i studium generale, odontologi - 2015-studieordning, udbydes sidste gang i F16

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jan Kyrre Berg Friis (4-7b7c80775184867f753f7c863f757c)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SODA15045U

Engelsk titel

Course in Odontological History and Science

Kursusindhold

Den studerende skal erhverve viden om odontologiens historie og fagets placering i en bredere kulturel, social og politisk sammenhæng. Den studerende skal således kunne redegøre for det faglige og videnskabelige grundlag for moderne odontologi.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for videnskaben som en proces
 • redegøre for etiske grundbegreber og gennemføre en rationel etisk argumentation
   

Færdighed

 • analysere videnskabelige problemstillinger og en videnskabelig argumentation
 • analysere og diskutere for væsentlige etiske problemer i daglig klinik og forskning

Formelle krav

Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp
Kursus i psykologi og adfærdsfag 1
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i tændernes udvikling og struktur
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler

Bemærkninger

Kurset afsluttes ved kursusattest og evalueres ved eksamen i studium generale (SODA15045E)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden eksamen i studium generale

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Dialogbaseret holdundervisning. Kurset gennemføres som et tværfagligt kursus, der fokuserer på historiske, sociologiske, videnskabsteoretiske og etiske aspekter.

Kapacitet

80 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 12
Holdundervisning 14
Teoretiske øvelser 4
Forberedelse 106
Total 136

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Kursusattest udstedes på baggrund af godkendt skriftlig hjemmeopgave

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for videnskaben som en proces
 • redegøre for odontologiens historie
 • redegøre for etiske grundbegreber og gennemføre en rationel etisk argumentation
 • redegøre for væsentlige etiske problemer i daglig klinik og forskning
   

Færdigheder

 • analysere videnskabelige problemstillinger og en videnskabelig argumentation
 • kritisk analysere de sæt af teorier, hypoteser m.v., der introduceres i løbet af kurset

Censurform

Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende