Kursus i studium generale, odontologi - 2015-studieordning, udbydes sidste gang i F16

Kursusindhold

Den studerende skal erhverve viden om odontologiens historie og fagets placering i en bredere kulturel, social og politisk sammenhæng. Den studerende skal således kunne redegøre for det faglige og videnskabelige grundlag for moderne odontologi.

Engelsk titel

Course in Odontological History and Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden eksamen i studium generale

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for videnskaben som en proces
 • redegøre for etiske grundbegreber og gennemføre en rationel etisk argumentation
   

Færdighed

 • analysere videnskabelige problemstillinger og en videnskabelig argumentation
 • analysere og diskutere for væsentlige etiske problemer i daglig klinik og forskning

Dialogbaseret holdundervisning. Kurset gennemføres som et tværfagligt kursus, der fokuserer på historiske, sociologiske, videnskabsteoretiske og etiske aspekter.

Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp
Kursus i psykologi og adfærdsfag 1
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i tændernes udvikling og struktur
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler

Kurset afsluttes ved kursusattest og evalueres ved eksamen i studium generale (SODA15045E)

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusattest udstedes på baggrund af godkendt skriftlig hjemmeopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for videnskaben som en proces
 • redegøre for odontologiens historie
 • redegøre for etiske grundbegreber og gennemføre en rationel etisk argumentation
 • redegøre for væsentlige etiske problemer i daglig klinik og forskning
   

Færdigheder

 • analysere videnskabelige problemstillinger og en videnskabelig argumentation
 • kritisk analysere de sæt af teorier, hypoteser m.v., der introduceres i løbet af kurset
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 14
 • Teoretiske øvelser
 • 4
 • Forberedelse
 • 106
 • Total
 • 136