Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Eksamen i studium generale, odontologi - 2015-studieordning, udbydes sidste gang i F16

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jan Kyrre Berg Friis (4-6f70746b45787a736933707a336970)
Kursussekretær: Birgitte Castberg, e-mail: birgitte.castberg@sund.ku.dk
  • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SODA15045E

Engelsk titel

Exam in Odontological History and Science

Bemærkninger

Eksamen knytter sig til kursus i studium generale (SODA15045U)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden eksamen i bachelorprojekt

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

Skemagruppe

Se eksamensplan
---- SKEMA LINK ----

Kapacitet

Ubegrænset

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 2
Total 2

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Undervisningsmateriale medbragt i papirform, inklusive slides, artikler, notater og kompendium, tillades som hjælpemidler til eksamen.

Det er ikke tilladt at medbringe hjælpemidler som USB-stick, PC, mobiltelefoner og anden elektronisk teknologi der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

  • redegøre for videnskaben som en proces
  • redegøre for odontologiens historie
  • redegøre for etiske grundbegreber og gennemføre en rationel etisk argumentation
  • redegøre for væsentlige etiske problemer i daglig klinik og forskning
     

Færdigheder

  • analysere videnskabelige problemstillinger og en videnskabelig argumentation
  • kritisk analysere de sæt af teorier, hypoteser m.v., der introduceres i løbet af kurset

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende