Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus og eksamen i biokemi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Allan Bardow Jensen (4-727d73725184867f753f7c863f757c)
  Kursusleder og ansvarlig for oral biokemi
 • Jannik Landt (5-7e738076865285878076407d8740767d)
  Ansvarlig for almen biokemi
Kursussekretær: Helle Gladbo, e-mail: helle.gladbo@sund.ku.dk
Eksamenskoordinator: Anita Hansen, e-mail: anita.hansen@sund.ku.dk
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODA15042U

Engelsk titel

Course and Exam in Biochemistry

Kursusindhold

I den almen biokemi skal den studerende ved kurset erhverve grundlæggende kendskab til den levende organismes stofskifteprocesser og deres regulering samt kunne redegøre herfor. Hovedindholdet i den almene undervisning er metabolisme af kulhydrater, lipider og proteiner, samt teori vedrørende oprensningsmetoder og blodkoagulation.

I den orale biokemi skal den studerende erhverve grundlæggende kendskab til de biokemiske processer der medfører tandsygdom, herunder i særdeleshed caries. Hovedindholdet i den orale biokemi har vægt på bakteriers anaerobe stofskifte, tændernes sammensætning og bakteriemetabolismens effekt på denne.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for viden og færdigheder der er nødvendige for forståelsen af de øvrige og samtidige fag i det videre studieforløb til tandlæge
 • redegøre for biokemiens betydning og relevans i forbindelse med den kliniske undervisning i tandlægeuddannelsen
 • redegøre for relationerne mellem de biokemiske processer i det intermediære stofskifte
 • beskrive principperne i og anvendeligheden af en række biokemiske metoder, således at der skabes forudsætning for at vurdere videnskabelige undersøgelser og forskning
 • redegøre for, koloniseringen af bakterier på emalje og dannelsen af pellikelen og dens betydning herfor
 • redegøre for, hvilken betydning mundhulens bakterier har for udvikling af tandsygdomme, herunder have kendskab til tændernes egenskaber og effekten af bakteriernes metabolisme på disses sammensætning

 

Færdighed

 • demonstrere et sådan overblik over biokemien at biokemiske problemstillinger kan identificeres og forelægges for en anden sundhedsuddannet person med særligt henblik på tandlæger og tandplejere

Anbefalede faglige forudsætninger

En forståelse af den grundlæggende kemi, uorganisk såvel som organisk.

Formelle krav

Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp
Kursus i psykologi og adfærdsfag 1
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i tændernes udvikling og struktur
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelesfrist: inden deltagelse i cariologisk grundkursus, kursus i klinisk oral fysiologi 1 og kursus i basal parodontologi 1
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Underviser

Allan Bardow og Jannik Landt med flere.

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Dialogbaseret holdundervisning.

Kapacitet

80 deltagere - forbeholdt odontologistuderende

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Materiale udleveres via Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 52
Forberedelse 104
Eksamen 4
Total 160

Eksamen (SODA15042E)

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Skemaet Human Metabolism, udleveres samt egen lommeregner uden lagrede data eller formler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for viden og færdigheder der er nødvendige for forståelsen af de øvrige og samtidige fag i det videre studieforløb til tandlæge
 • redegøre for biokemiens betydning og relevans i forbindelse med den kliniske undervisning i tandlægeuddannelsen
 • redegøre for relationerne mellem de biokemiske processer i det intermediære stofskifte
 • beskrive principperne i og anvendeligheden af en række biokemiske metoder, således at der skabes forudsætning for at vurdere videnskabelige undersøgelser og forskning
 • redegøre for, koloniseringen af bakterier på emalje og dannelsen af pellikelen og dens betydning herfor
 • redegøre for, hvilken betydning mundhulens bakterier har for udvikling af tandsygdomme, herunder have kendskab til tændernes egenskaber og effekten af bakteriernes metabolisme på disses sammensætning

 

Færdighed

 • demonstrere et sådan overblik over biokemien at biokemiske problemstillinger kan identificeres og forelægges for en anden sundhedsuddannet person med særligt henblik på tandlæger og tandplejere

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende