Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Eksamen i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi (2015-studieordning - udbydes kun i E16+E17

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Svend Kirkeby (4-766e6c754376787167316e7831676e)
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODA15037E

Engelsk titel

Exam in Anatomy of the Head, the Neck, and the Central Nervous System

Kursusindhold

Eksamen

Målbeskrivelse

Eksamen

Bemærkninger

Eksamen knytter sig til kursus i hovedets- halsens- og centralnervesystemets anatomi (SODA15032U)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i radiologi 1, kursus i klinisk introduktion og kursus i oral struktur og funktion

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

Skemagruppe

Se eksamensplan
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Eksamen

Kapacitet

100 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 2
Total 2

Eksamen

Prøveform

Praktisk mundtlig prøve, SPOT
Mundtlig prøve, 30 minutter
Praktisk prøve (SPOT) aflægges først, dernæst mundtlig prøve en anden dag.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i udleveret dissekeret præparat, billedmateriale eller figurant med 30 minutters forberedelse.

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Ved spotprøven: Ingen hjæpemidler tilladt
Ved den mundtlige prøve er det tilladt at anvende anatomisk atlas og skelet som forefindes i forberedelseslokalet.
 

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive de enkelte kranieknogler, hvirvlerne i halsdelen af columna vertebralis samt kraniet som helhed
 • beskrive opbygningen af kæbeleddet, nakkeleddene og leddene i halsdelen af columna vertebralis, herunder redegøre for bevægelserne i disse led
 • beskrive udspring og tilhæftning af hovedets og halsens muskler samt gøre rede for deres vigtigste virkninger
 • redegøre for forløbet af de væsentligste blodkar på hoved og hals
 • redegøre for udspring, forløb, innervation og trådkomponenter i de 12 hjernenerver og de 4 øverste cervikalnerver
 • redegøre for det autonome nervesystems opbygning samt for den autonome innervation på hoved og hals
 • redegøre for mundhulens, svælgets, næsehulens og strubens opbygning og funktion
 • redegøre for lymfedrænage på hoved og hals
 • skrive hovedets og halsens kirtler samt for de exocrine kirtlers vedkommende kunne gøre rede for udførselsgangenes forløb
 • beskrive hovedets og halsens anatomi ud fra regionære principper
 • redegøre for opbygning og funktion af hjernestammen og strukturer i denne
 • beskrive cerebellums vigtigste strukturer og funktion
 • beskrive de væsentlige afferente og efferente nerveledningsbaner
 • forklare den funktionelle organisation af telencephalon, thalamus, de basale kerner og hypothalamus
 • beskrive de væsentligste nervebaner i CNS
 • beskrive topografien af CNS-hinder og ventrikler
 • identificere relevante makroskopiske strukturer på hoved, hals og CNS
 • beskrive kraniet og udvalgte kranieknoglers udvikling og vækst

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende