Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus og eksamen i organernes makroskopiske og mikroskopiske anatomi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Hanne Borger Rasmussen (6-7b74818178755386888177417e8841777e)
 • Biomedicinsk Institut
Kursusnummer: SODA15033U

Engelsk titel

Course and Exam in Macroscopic and Microscopic Anatomy of the Organs

Kursusindhold

At give den studerende nøjagtig og systematisk viden om det menneskelige legemes regioner og organer. Den studerende skal kunne palpere og inspicere tilgængelige strukturer på levende mennesker.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beskrive hjertets makroskopiske opbygning samt beskrive kliniske undersøgelsesmetoder for hjertet
 • beskrive de store blodkar og lymfesystemet i thorax
 • beskrive luftvejene og mediastinum samt beskrive kliniske undersøgelsesmetoder for lungerne
   

Færdighed

 • redegøre for den histologiske opbygning af tonsiller, luftvejene, det vaskulære system, fordøjelsessystemet, nyrerne, endokrine kirtler, kønsorganer, huden og accessoriske organer
 • anvende korrekt terminologi

Formelle krav

Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp
Kursus i psykologi og adfærdsfag 1
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i tændernes udvikling og struktur
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden eksamen i bachelorprojekt
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Ved brug af makroskopiske og mikroskopiske præparater gennemgås den humane anatomi med hensyn til opbygning og funktion ved dialogbaseret holdundervisning.

Kapacitet

100 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 18
Forberedelse 36
Eksamen 3
Total 57

Eksamen (SODA15033E)

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive hjertets makroskopiske opbygning samt beskrive kliniske undersøgelsesmetoder for hjertet
 • beskrive de store blodkar og lymfesystemet i thorax
 • beskrive luftvejene og mediastinum samt beskrive kliniske undersøgelsesmetoder for lungerne
   

Færdighed

 • redegøre for den histologiske opbygning af tonsiller, luftvejene, det vaskulære system, fordøjelsessystemet, nyrerne, endokrine kirtler, kønsorganer, huden og accessoriske organer
 • anvende korrekt terminologi

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende