Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i psykologi og adfærdsfag 1 - 2015-studieordning, udbydes sidste gang i F16

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Gert Martin Hald (5-797a737e765285878076407d8740767d)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SODA15024U

Engelsk titel

Course in Psychology and Behavioral Sciences 1

Kursusindhold

Hovedindholdet er basal psykologi med særlig relevans for tandlægegerningen. Undervisningen vil give de studerende forståelse for tandlægefagligt relevante emner inden for perception, kognition og indlæring, motivation og emotioner, menneskets udvikling, personlighed og intelligens, samt socialpsykologi samt viden om det orofaciale områdes perception, bevidsthed og attraktion, herunder mundhulens placering i psykologiske teorier.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for de faktorer der indgår i definitioner på sygdom og sundhed
 • redegøre for begreberne sundheds- og sygdomsadfærd og hvilke faktorer der påvirker disse
 • redegøre for de kognitive og socialkognitive modeller for sundhedsadfærd
 • redegøre for modeller for sygdomsperception
 • redegøre for hvordan syge- og behandlerrollen opbygges og beskrives med særligt henblik på det tandlægelige virke
 • redegøre for basal kommunikationsteori
 • redegøre for empati og de ubevidste relationer mellem patient og behandler
 • forklare, hvad patientcentreret kommunikation og behandling er
 • forklare, hvad social og kulturel kommunikation er
 • analysere rationalet for den biopsykosociale model
   

Færdighed

 • diskutere patient-behandler forholdets perspektiver og relationer
 • vurdere modeller til forståelse af forbindelsesveje mellem psyke (hjerne) og soma (krop)
 • drøfte ovenstående områders relevans for og sammenhæng med den anvendelsesorienterede del af tandlægefaget dvs. det tandlægefaglige praktiske arbejde

Formelle krav

Ingen

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af kursus i psykologi og adfærdsfag 2 på 3. semester

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Dialogbaseret holdundervisning og gruppeopgave samt mundtligt oplæg.

Kapacitet

100 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 2
Holdundervisning 12
Forberedelse 55
Total 69

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering er i form af en gruppeprøve som tager udgangspunkt i de emner undervisningen dækker. Opgaveemner fordeles tilfældigt.
Opgaven kan besvares i grupper af maks 3 studerende. Omfanget af opgaven er for 1 studerende 3 sider, for 2 studerende 4 sider og for 3 studerende 5 sider, hvor 1 side = 2400 anslag.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for de faktorer der indgår i definitioner på sygdom og sundhed
 • redegøre for begreberne sundheds- og sygdomsadfærd og hvilke faktorer der påvirker disse
 • redegøre for de kognitive og socialkognitive modeller for sundhedsadfærd
 • redegøre for modeller for sygdomsperception
 • redegøre for hvordan syge- og behandlerrollen opbygges og beskrives med særligt henblik på det tandlægelige virke
 • redegøre for basal kommunikationsteori
 • redegøre for empati og de ubevidste relationer mellem patient og behandler
 • forklare, hvad patientcentreret kommunikation og behandling er
 • forklare, hvad social og kulturel kommunikation er
 • analysere rationalet for den biopsykosociale model
   

Færdighed

 • diskutere patient-behandler forholdets perspektiver og relationer
 • vurdere modeller til forståelse af forbindelsesveje mellem psyke (hjerne) og soma (krop)
 • drøfte ovenstående områders relevans for og sammenhæng med den anvendelsesorienterede del af tandlægefaget dvs. det tandlægefaglige praktiske arbejde

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende