Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus og eksamen i tændernes udvikling og struktur (2015-studieordning, udbydes sidste gang i F16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Tove Larsen (3-7c7469487b7d766c36737d366c73)
 • Odontologisk Institut
Kursusnummer: SODA15023U

Engelsk titel

Interdisciplinary Course and Exam in Tooth Development and Structure

Kursusindhold

Den studerende skal gennem kurset, blandt andet med udgangspunkt i patientsituationer, opnå indgående forståelse for samt kunne redegøre for tændernes og parodontiets dannnelse, tanderuption, de hårde tandvævs og relevante aspekter af kæbeknoglens struktur, tænders fysiske og kemiske egenskaber, tænders fæste i kæbeknoglen (parodontiet), temporære og permanente tænders morfologi samt aspekter af tandsmerter. Den studerende skal endvidere kunne identificere samtlige primære og permanente tænder. Kurset gennemføres som et tværfagligt blokkursus, hvor fagelementer fra embryologi, anatomi, histologi, biokemi, tandmorfologi, klinisk oral fysiologi og oral diagnostik indgår.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beskrive i hovedtræk den embryologiske udvikling af ansigtet og næsen samt i mere detaljeret form den embryologiske udvikling af maksillen, mandiblen, mundhulen og dens strukturer
 • beskrive mandiblens og maksillens overordnede makromorfologi samt den overordnede histologiske opbygning af knoglevæv
 • beskrive principper for biologisk mineralisering
 • forklare de tidlige stadier i tanddannelsen, herunder tandlisterne, epitel-mesenkym-interaktioner samt stadieinddeling, proliferation, differentiering og cellulær/genetisk signalering ved tandudviklingen
 • forklare dannelsen af de hårde tandvæv (emalje, dentin og cement), herunder celledifferentiering, hårdtvævsmatrice og mineralisering
 • beskrive de færdigdannede hårde tandvævs sammensætning og fysiske/kemiske egenskaber samt histologiske og ultrastrukturelle opbygning og forklare relationen mellem udvikling, struktur og funktion
 • forklare pulpas dannelse og beskrive dens histologiske opbygning
 • forklare biologiske mekanismer ved tanderuption
 • forklare dannelsen af tændernes støttevæv (gingiva, parodontalmembran og alveoleknogle (parodontiet)) og beskrive det færdigdannede parodontiums histologiske opbygning samt forklare relationen mellem udvikling, struktur og funktion
 • med tandens principielle makromorfologi som basis, beskrive de temporære og de permanente tænders morfologi systematisk samt forklare den betydning de makromorfologiske variabler har i relation til klinisk tandlægevirksomhed
 • forklare tandmorfologiske befolkningsundersøgelser, dental genetik og tandens principielle makroskopiske dannelsesmorfologi
 • forklare dentale strukturelle og biologiske forhold der betinger at tandsmerter kan opstå
 • forklare hvordan viden på området opsøges og vurderes
   

Færdighed

 • anvende korrekt anatomisk, herunder latinsk, histologisk og cellebiologisk terminologi
 • identificere humane enkelttænder og dentale makrostrukturer samt aflæse makromorfologiske variabler på tænderne
 • aldersbestemme et ungt individ ud fra tændernes mineraliseringsstadie og/eller frembrudte tænder samt, på baggrund af et individs givne alder, vurdere om tandfrembruddet er normalt
 • præsentere den kliniske anvendelse af viden om mundhulens og tændernes dannelse og struktur
 • begrunde, hvorfor det er vigtigt at ajourføre sin viden på området
   

Kompetence

 • overføre opnået viden og færdigheder til senere kliniske kurser på tandlægeuddannelsen som forudsætning for at opnå kliniske færdigheder og kompetencer
 • i forbindelse med journalnotat at kunne bestemme de enkelte tænder samt anvende korrekt terminologi vedrørende tænder og parodontium

Formelle krav

Ingen

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Eksamen indgår i 1. årsprøven
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af 3. semester

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Underviser

Merete Markvart, Johanne Kongstad, Mandana Hosseini, Eva Lauridsen, Allan Bardow og Sally Dabelsteen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og dialogbaseret holdundervisning

Kapacitet

100 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 15
Holdundervisning 40
Eksamen 4
Forberedelse 148
Total 207

Eksamen (SODA15023E)

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Praktisk mundtlig prøve, 30 minutter med opsyn.
Praktisk mundtlig prøve afholdes som spoteksamen

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive i hovedtræk den embryologiske udvikling af ansigtet og næsen samt i mere detaljeret form den embryologiske udvikling af maksillen, mandiblen, mundhulen og dens strukturer
 • beskrive mandiblens og maksillens overordnede makromorfologi samt den overordnede histologiske opbygning af knoglevæv
 • beskrive principper for biologisk mineralisering
 • forklare de tidlige stadier i tanddannelsen, herunder tandlisterne, epitel-mesenkym-interaktioner samt stadieinddeling, proliferation, differentiering og cellulær/genetisk signalering ved tandudviklingen
 • forklare dannelsen af de hårde tandvæv (emalje, dentin og cement), herunder celledifferentiering, hårdtvævsmatrice og mineralisering
 • beskrive de færdigdannede hårde tandvævs sammensætning og fysiske/kemiske egenskaber samt histologiske og ultrastrukturelle opbygning og forklare relationen mellem udvikling, struktur og funktion
 • forklare pulpas dannelse og beskrive dens histologiske opbygning
 • forklare biologiske mekanismer ved tanderuption
 • forklare dannelsen af tændernes støttevæv (gingiva, parodontalmembran og alveoleknogle (parodontiet)) og beskrive det færdigdannede parodontiums histologiske opbygning samt forklare relationen mellem udvikling, struktur og funktion
 • med tandens principielle makromorfologi som basis, beskrive de temporære og de permanente tænders morfologi systematisk samt at forklare den betydning de makromorfologiske variabler har i relation til klinisk tandlægevirksomhed
 • forklare tandmorfologiske befolkningsundersøgelser, dental genetik og tandens principielle makroskopiske dannelsesmorfologi
 • forklare dentale strukturelle og biologiske forhold der betinger at tandsmerter kan opstå
 • forklare hvordan man opsøger, vurderer og ajourfører sin viden på området
   

Færdigheder

 • identificere humane enkelttænder og dentale makrostrukturer samt aflæse makromorfologiske variabler på tænderne
 • aldersbestemme et ungt individ ud fra tændernes mineraliseringsstadie og/eller frembrudte tænder samt, på baggrund af et individs givne alder, vurdere om tandfrembruddet er normalt
 • præsentere den kliniske anvendelse af viden om mundhulens og tændernes dannelse og struktur
 • begrunde hvorfor det er vigtigt at ajourføre sin viden på området
   

Kompetence

 • overføre opnået viden og færdigheder til senere kliniske kurser på tandlægeuddannelsen som forudsætning for at opnå kliniske færdigheder og kompetencer
 • i forbindelse med journalnotat at kunne bestemme de enkelte tænder samt anvende korrekt terminologi vedrørende tænder og parodontium

Censurform

Ingen ekstern censur
Intern bedømmelse

Eksamensperiode

Se eksamensplan

Reeksamen

Se eksamensplan

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende