Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler, odontologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 20 ECTS
Kursusansvarlige
 • Katerina Tritsaris (5-747d7b727d497c7e776d37747e376d74)
  Medicinsk celle- og vævsbiologi
 • Henrik Jahnsen (7-6c636a707567704275777066306d7730666d)
  Excitable celler
Eksamenskoordinator: Michael Sørensen, e-mail: mso@sund.ku.dk
 • Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Kursusnummer: SODA15021E

Engelsk titel

Exam in Medical Cell and Tissue Biology and Excitable Cells, Dental Surgery

Bemærkninger

Eksamen knytter sig til kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi (SODA15021U) samt kursus i excitable celler (SODA15022U)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Eksamen indgår i 1. årsprøven
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af 3. semester

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Skemagruppe

Se eksamensplan
---- SKEMA LINK ----

Kapacitet

Ingen begræsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 5
Total 5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Skriftlig eksamen inklusive spotspørgsmål inden for mikroskopi på pc.

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Egen lommeregner uden lagrede data
Documenta Physiologica et Biochemica omdeles
Adgang til VIRMIK

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Medicinsk celle- og vævsbiologi:

Viden

 • Beskrive og forstå proteiners struktur og funktion
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af intracellulære organeller, herunder membrantrafik
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af cellemembraner
 • Beskrive og forstå ligevægtspotentialer og membranpotentialer
 • Beskrive og forstå salt og vandtransport over biologiske membraner
 • Beskrive og forstå organiseringen af cytoskelettet
 • Beskrive og forstå genetisk information
 • Beskrive og forstå DNA-replikation, transskription og translation, samt disse processers regulering
 • Beskrive og forstå genteknologiske metoder
 • Beskrive og forstå cellekommunikation og intracellulær signalering
 • Beskrive og forstå cellecyklus, cellevækst og celledød
 • Beskrive og forstå cancer biologi og udvikling, herunder cancercellens generelle karakteristika
 • Beskrive og forstå meiose
 • Beskrive og forstå specialiserede cellers struktur og funktion
 • Beskrive og forstå organisering af celler og extracellulær matriks i væv


Færdigheder

 • Anvende grundlæggende vævslære til at diagnosticere de fire store vævsklasser ved virtuel mikroskopi
 • Anvende grundlæggende principper i bioteknologiske metoder til at tolke videnskabelige forsøg


Kompetencer

 • Bruge ovenstående viden til at inddrage principper og forskningsresultater i medicinske sammenhænge og problemstillinger til selvstændig hypotese


Excitable celler:

Viden

 • beskrive nervecellers og gliacellers struktur
 • beskrive den excitable cellemembrans struktur og funktion, herunder for ionkoncentrationer, ionkanaler, hvilemembranpotential, aktionspotential og propagering
 • beskrive synapsers struktur og funktion
 • beskrive sensoriske receptorer og kodning af information i nervesystemet
 • beskrive struktur og funktion af tværstribet muskulatur, hjertemuskulatur og glat muskulatur
 • beskrive måling af ekstracellulært afledede aktionspotentialer og for stimulations- og registreringsteknik
 • beskrive undersøgelser af sensoriske receptorers funktion og for kodning i nervesystemet
 • beskrive undersøgelser af den tværstribede muskels funktion og mekaniske egenskaber

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende