Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i førstehjælp

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • John Sahl Andersen (3-75636e4275777066306d7730666d)
Kursussekretær: Lis Thomsen litho@sund.ku.dk
Birgitte Castberg, e-mail: birgitte.castberg@sund.ku.dk
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SODA15013U

Engelsk titel

Course in First Aid

Kursusindhold

Kurset skal sætte den studerende i stand at bedømme almentilstand og bevidsthedsniveau. Den studerende skal herudover erhverve sig indgående viden om førstehjælp samt kunne yde førstehjælp. Kurset indeholder forhold vedrørende bedømmelse af patienters almentilstand, principper for behandling af blødninger, forbrændinger, forfrysninger og frakturer samt for ydelse af førstehjælp. Der lægges vægt på sammenhængen mellem basalfag og patientbehandling.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for førstehjælpens fire hovedpunkter
 • redegøre for ABC-vurderingsprincippet
 • redegøre for redningskæden (for førstehjælp/ulykker)
 • redegøre for årsager til bevidstløshed
 • redegøre for shockforebyggelse
 • redegøre for førstehjælp ved drukning, brystkasselæsion, indre og ydre blødninger, slag mod hovedet, forbrænding og ætsning, el-ulykker, epilepsi, forgiftning, sukkersyge og primær sårbehandling
 • redegøre for psykisk førstehjælp
 • redegøre for nødflytning
 • beskrive fremgangsmåden ved alarmering ved en bevidstløs tilskadekommen
 • redegøre for alarmering af 1-1-2 ved hjertestop
   

Færdigheder

 • udføre korrekte procedurer med henblik på klinisk at stille diagnosen hjertestop
 • udføre effektiv hjertelungeredning
 • anlægge trykforbinding
 • anvende en hjertestarter sikkert ved at følge hjertestarterens instruks
 • yde primær behandling ved fremmedlegeme i luftvejene
 • lægge tilskadekomne i stabilt sideleje

Bemærkninger

Kurset afsluttes med kursusattest

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk
Kurset indgår i 1. årsprøven
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af 3. semester

Studienævn

Odontologisk Studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, øvelser og kliniske demonstrationer

Kapacitet

100 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Academic Books

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 1
Holdundervisning 8
Forberedelse 18
Total 27

Eksamen (Kursusattest)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Deltagelse i øvelsesundervisning

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for førstehjælpens fire hovedpunkter
 • redegøre for ABC-vurderingsprincippet
 • redegøre for redningskæden (for førstehjælp/ulykker)
 • redegøre for årsager til bevidstløshed
 • redegøre for shockforebyggelse
 • redegøre for førstehjælp ved drukning, brystkasselæsion, indre og ydre blødninger, slag mod hovedet, forbrænding og ætsning, el-ulykker, epilepsi, forgiftning, sukkersyge og primær sårbehandling
 • redegøre for psykisk førstehjælp
 • redegøre for nødflytning
 • beskrive fremgangsmåden ved alarmering ved en bevidstløs tilskadekommen
 • redegøre for alarmering af 1-1-2 ved hjertestop
   

Færdigheder

 • udføre korrekte procedurer med henblik på klinisk at stille diagnosen hjertestop
 • udføre effektiv hjertelungeredning
 • anlægge trykforbinding
 • anvende en hjertestarter sikkert ved at følge hjertestarterens instruks
 • yde primær behandling ved fremmedlegeme i luftvejene
 • lægge tilskadekomne i stabilt sideleje

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende