Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i Humanbiologi, medicin og teknologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Tanja Xenia Pedersen (6-8774817d748b5386888177417e8841777e)
 • Biomedicinsk Institut
Kursusnummer: SMTB16001U

Engelsk titel

Course in Human Biology, Medicine and Technology

Kursusindhold

Kurset giver studenten den fornødne viden til at kunne forstå hvordan den raske menneskekrop fungerer. Kurset præsenterer hovedtrækkene i organers og organsystemers anatomi og fysiologi. Der lægges blandt andet vægt på følgende emner: cellebiologi, bevægeapparatet, immunsystemet, nervesystemet, endokrinologi, hjerte, kredsløb, respiration, fordøjelseskanalen, bugspytkirtlen, lever og nyrer.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for og forklare den eukaryote celles hovedbestanddele og funktion.

 • Beskrive metabolismen af kulhydrat, lipider og proteiner

 • Beskrive anatomien af de større organer og organsystemer

 • Redegøre for og forklare fysiologien af de større organer og organsystemer

 • Beskrive befrugtning, graviditet, fødsel og amning.

 • Beskrive hovedprincipperne i reguleringen af kroppens funktioner.

Færdigheder:

 • Anvende og beherske medicinsk terminologi relateret til humanbiologi.

Kompetencer:

 • Overføre basal humanfysiologisk og anatomisk teori til anvendelse på videregående kurser i sygdomslære og patofysiologi

 • Samarbejde og kommunikere effektivt med sundhedspersonale og sundhedsvidenskabelige forskere.

Bemærkninger

De studerendes arbejdsbelastning for kursus og eksamen i humanbiologi, Medicin og Teknologi fremgår af Eksamen i Humanbiologi, Medicin og Teknologi

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Medicin og Teknologi - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for DTU Elektro

Underviser

Professor Bente Stallknecht, ekstern lektor Troels Kjær, ekstern lektor Ida Hageman, ekstern lektor Mette Kjær, lektor Jørgen Kanters, lektor Jens Christian Brings Jacobsen, lektor Charlotte Mehlin Sørensen, lektor Nicole Schmitt og andre.

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, holdtimer og studiecafé. Der foretages løbende evaluering i form af 3 x 45 minutters test i Absalon fordelt over semesteret. Tests er obligatoriske og udføres hjemme på den studerendes egen computer. Tests skal fuldføres indenfor en uge og godkendes.

Kapacitet

70 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 52
Holdundervisning 21
Studiegrupper 26
Forberedelse 171
Eksamen 2
E-læring 3
Total 275

Eksamen (Kursusattest i Humanbiologi, Medicin og Teknologi)

Prøveform

Andet
Der foretages løbende evaluering i form af 3 x 45 minutters test i Absalon fordelt over semesteret. Tests er obligatoriske og udføres hjemme på den studerendes egen computer. Tests skal fuldføres indenfor en uge og godkendes.
Godkendelse af alle tre tests er en forudsætning for eksamensdeltagelse.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for og forklare den eukaryote celles hovedbestanddele og funktion

 • Beskrive metabolismen af kulhydrat, lipider og proteiner

 • Beskrive anatomien af de større organer og organsystemer

 • Redegøre for og forklare fysiologien af de større organer og organsystemer

 • Beskrive befrugtning, graviditet, fødsel og amning

 •  

  Beskrive hovedprincipperne i reguleringen af kroppens funktioner

Færdigheder:

 • Anvende medicinsk terminologi relateret til humanbiologi

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Se eksamensplan på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplan på KUnet

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende