Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Eksamen i bevægeapparatets biomekanik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Tine Alkjær (8-77646f6e6d6468754376787167316e7831676e)
 • Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Kursusnummer: SMTB14001E

Engelsk titel

Exam in Biomechanics of the Locomotor System

Kursusindhold

I eksamen evalueres kursus i bevægeapparatets biomekanik.

Målbeskrivelse

Eksamen

Formelle krav

Kursusattest i bevægeapparatets biomekanik

Bemærkninger

De studerendes arbejdsbelastning omfatter både kursus og eksamen i bevægeapparatets biomekanik.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for DTU Elektro

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Eksamen
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Eksamen

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 20
Praktiske øvelser 17
Forberedelse 165
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min med opsyn.
Mundtlig eksamen: Besvarelse af stillet eksamensspørgsmål med tid til forberedelse af den mundtlige besvarelse
30 minutters forberedelse

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for basale begreber fra deformerbare legemers mekanik til at beskrive de mekaniske egenskaber for bindevæv og knoglevæv.
 • Forklare metoder til materialemekaniske afprøvninger og redegøre for resultaterne af disse samt deres forudsætninger (dvs. begrænsninger og antagelser).
 • Forklare og redegøre for den tværstribede skeletmuskulaturs anatomi og fysiologi med henblik på kraftudvikling og biomekaniske egenskaber.
 • Redegøre for den motoriske enhed og musklens aktionspotentiale. Herunder forklare principper for kraftudvikling.
 • Redegøre for metoder og instrumentering til måling af muskelstyrke samt forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger.
 • Redegøre for statiske og dynamiske bevægelsesanalysers formål, teori, metode og instrumentering. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder til matematisk modellering af bevægelse baseret på såvel invers og "forward" dynamiske principper. Herunder forklare resultaterne af disse og deres forudsætninger, dvs. modelantagelser.
 • Redegøre for metoder og instrumentering anvendt til måling af muskelsignaler.
 • Redegøre for simpel signalbehandling af elektromyografiske signaler.
 • Forklare og fortolke information i elektromyografiske signaler.
 • Redegøre på et indledende niveau for formål og metoder mht. elektrisk stimulation af nerver og muskler.

 

Færdigheder

 • Udføre materialemekaniske afprøvninger og beregne karakteristiske værdier.
 • Udføre målinger af isometrisk and dynamisk muskelstyrke.
 • Begrunde valg af metode til analyse af bevægelse. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelser) er opfyldt.
 • Opstille algoritme til analyser af bevægelse.
 • Udføre målinger af elektromyografi.
 • Udføre simpel behandling af elektromyografiske og kinematiske signaler samt signaler fra krafttransducere. Herunder begrunde metodevalg.

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende