Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Eksamen i medicinsk genetik, molekylær biomedicin

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Anne Nørremølle (7-758282798283795487898278427f8942787f)
 • Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Kursusnummer: SMOB15002E

Engelsk titel

Exam in Medical Genetics, Molecular Biomedicine

Bemærkninger

Den studerendes arbejdsbelastning for både kursus og eksamen fremgår af beskrivelsen af Kursus i medicinsk genetik.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for Biomolekylær videnskab og Teknologi ---- SKEMA LINK ----

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Egen lommeregner uden lagrede data

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • forstå sammenhænge mellem genotyper og fænotyper
 • forstå forskellige typer af mutationer, deres opståen og betydning for personen selv og dennes børn
 • beskrive og karakterisere arvegange
 • forstå samspillet mellem genetiske, epigenetiske og miljømæssige faktorer, der påvirker fænotypen, og derved modificerer arvegange
 • forstå betydningen af genetisk variation
 • beskrive metoder til genetisk diagnostik og til kortlægning af gener for genetiske sygdomme

 Færdigheder 

 • bedømme stamtræer over familier med forskellige arvelige sygdomme og afgøre, hvad der er den mest sandsynlige arvegang
 • beregne risikoen for at forskellige arvelige sygdomme gives videre til næste generation
 • udføre og anvende karyotyper til vurdering af kromosomfejl, deres opståen og konsekvenser

 

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende