Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i tidlig patientkontakt og førstehjælp

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår og Forår
Niveau Bachelor
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Ellen Lydia Sørensen (8-6b72726b7479756b46797b746a34717b346a71)
 • John Sahl Andersen (3-79677246797b746a34717b346a71)
  Førstehjælp
Kursussekretær: Cathrine Møller, e-mail: cathrine.moeller@sund.ku.dk
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SMEB12002U

Engelsk titel

Course in Introduction to the Patient and First Aid

Kursusindhold

Det overordnede formål med undervisningen er at give tidlig patientkontakt med introduktion til lægens rolle og funktion, læge-patientforholdet, helhedsperspektivet på sygdom og sundhed samt patientperspektivet på sygdom, dvs. patienternes opfattelse af sundhed og sygdom samt betydningen af det enkelte menneskes livsforløb. En vigtig del af undervisningen er egne samtaler med en patient.
 

Kursus i førstehjælp indeholder undervisning og træning i håndtering af pludselig, akut opståede sygdomstilstande.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Forklare mødet med patienten (beskrivelse, analyse og refleksion) ved at
  • beskrive og forstå helhedsperspektivet på sundhed og sygdom
  • beskrive og forstå patienters perspektiv på sundhed og sygdom
  • forstå og analysere betydningen af det enkelte menneskes livsforløb for sundhed og sygdom.
 • Beskrive og forstå lægens rolle og funktion samt læge-patientforholdet
 • Redegøre for basale etiske normer for patientkontakt (tavshedspligt, patientautonomi etc.)
 • Forståe systematisk tilgang til at give tilskadekomne almindelig og livreddende førstehjælp.  
   

Færdigheder:

 • Anvende basale kommunikationsteknikker og analyseredskaber
 • Beskrive egne reaktioner og oplevelser ved patientsamtalerne
 • Opnå praktiske færdigheder i almindelig og livreddende førstehjælp.
   

Kompetencer:

 • Anvende de gennemgåede teorier og teknikker til at beskrive og analysere patientens samlede situation i skriftlig og mundtlig form
 • Udføre relevant førstehjælp ved akutte tilstande.

 

Bemærkninger

Kurset evalueres desuden i eksamen i tidlig patientkontakt og førstehjælp.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Arbejdsbelastningen for eksamen i tidlig patientkontakt er registreret under kursus i tidlig patientkontakt og førstehjælp.

Tilmelding

Tilmelding sker automatisk

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Studienævn

Studienævnet for Medicin

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og ophold hos en praktiserende læge

Kapacitet

Forbeholdt medicinstuderende ved KU

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Anbefalet læsning: "Førstehjælp" udgivet af Dansk Røde Kors

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 13
Holdundervisning 32
Klinik 24
Forberedelse 68
Total 137

Eksamen (Obligatoriske elementer)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Deltagelse i førstehjælpskursus, i undervisning om tavshedspligt samt ophold hos den praktiserende læge og aflevering af rapport med godkendte formalia.

For at opnå kursusattest i førstehjælp skal den studerende deltage i det obligatoriske kursus' 3 moduler: Introduktionsforelæsning, almindelig førstehjælp og livreddende førstehjælp. Der afholdes ikke eksamen i førstehjælp.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Vedr. tavshedspligt, besøg hos praktiserende læge og samtale med patient:

Viden:

 • Redegøre for tavshedspligten i forhold patienten
 • Beskrive og analysere samtalerne med patienten i en rapport, hvori indgår:
  • patientens egne overvejelser om sygdom og helbred
  • patientens oplevelse af kontakten med sundhedsvæsenet
  • studentens refleksioner.
    

Færdigheder:

 • Acceptere tavshedspligten i forhold patienten
 • Beskrive etiske normer for patientsamtaler og for formidling
 • Gennemføre samtaler med en patient under supervision af den praktiserende læge
 • Analysere og reflektere over udviklingen i kommunikationen med patienten i relation til de på kurset præsenterede samtalemodeller
   

Kompetencer:

 • Anvende de gennemgåede teorier og teknikker til at beskrive og analysere patientens samlede situation i skriftlig og mundtlig form.


 

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende