Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Eksamen i tidlig patientkontakt

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår og Forår
Niveau Bachelor
ECTS 2,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Ellen Lydia Sørensen (8-686f6f68717672684376787167316e7831676e)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SMEB12002E

Engelsk titel

Exam in Introduction to the Patient

Bemærkninger

I eksamen evalueres kursus i tidlig patientkontakt og førstehjælp.

Arbejdsbelastningen for eksamen i tidlig patientkontakt er registreret under kursus i tidlig patientkontakt og førstehjælp.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Studienævn

Studienævnet for Medicin

Varighed

Skemagruppe

Eksamen
---- SKEMA LINK ----

Kapacitet

Forbeholdt medicinstuderende ved KU

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 0,5
Total 0,5

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i rapport udarbejdet i forbindelse med kursus i tidlig patientkontakt og førstehjælp. Der gives ingen forberedelsestid.

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Et eksemplar af rapport uden noter, understregninger o.l.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende i acceptabel grad kunne:

Viden:

 • Forklare mødet med patienten (beskrivelse, analyse og refleksion) ved at
  • beskrive og forstå helhedsperspektivet på sundhed og sygdom
  • beskrive og forstå patienters perspektiv på sundhed og sygdom
  • forstå og analysere betydningen af det enkelte menneskes livsforløb for sundhed og sygdom.
 • Beskrive og forstå lægens rolle og funktion samt læge-patientforholdet
 • Redegøre for basale etiske normer for patientkontakt (tavshedspligt, patientautonomi etc.)
   

Færdigheder

 • Anvende basale kommunikationsteknikker og analyseredskaber
 • Beskrive egne reaktioner og oplevelser ved patientsamtalerne.
   

Kompetencer

 • Anvende de gennemgåede teorier og teknikker til at beskrive og analysere patientens samlede situation i skriftlig og mundtlig form.

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Se eksamensplan

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende