Internationalt praktikophold i sundhedssektoren - international sundhed (2015-ordningen - fra efteråret 2017)

Kursusindhold

Formålet med projektforløbet er at give den studerende international indsigt i arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser på arbejdspladser, der er relevante for kandidater i medicin. Formålet er desuden at give den studerende mulighed for at afprøve sin sundhedsvidenskabelige viden og sine færdigheder og kompetencer i en jobsituation, som ligner den, der tilbydes nyuddannede kandidater.

Engelsk titel

International Work Experience in the Health Sector – International Health

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - compulsory

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Målbeskrivelserne er identiske med de kriterier for bedømmelse, der er anført nedenfor.

Internationalt praktikophold i sundhedssektoren. Udarbejdelse af rapport over praktikopholdet.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering i form af rapport over praktikopholdet
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Èn intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne :

Viden

  • Beskrive arbejdsbetingelser og arbejdsopgaver i erhvervsforløbet.

Færdigheder

  • Diskutere og overveje udførelsen af arbejdsopgaver i erhvervsforløbet med udgangspunkt i den viden og de færdigheder og kompetencer, som den studerende hidtil har erhvervet på kandidatuddannelsen i medicin.

  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 50
  • Total
  • 50