Specialefokuseret kursus i "speciale-navn" (2015-ordningen - fra efteråret 2017)

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til et lægeligt speciale, så den studerende opnår enkelte udvalgte kompetencemål svarende til niveauet for en introduktionsstilling til specialet. Den studerende skal i kurset opnå et godt kendskab til specialet både med hensyn til kliniske rutiner samt med hensyn til de aktuelle videnskabelige problemstillinger, der internationalt tegner specialets udvikling. Kurset bygger, uanset speciale, på den studerendes færdigheder indenfor intern medicin, kirurgi, psykiatri og de kliniske neuro- og sansefag, og kurset skal, ud over kendskabet til det specifikke speciale, tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine med deraf øget selvstændighed og selvtillid i rollen som professionel.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course in "speciale-navn på engelsk"

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

(Generelle, idet der kan tilføjes relevante specialespecifikke kompetencer til det enkelte specialefokuserede kursus)

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer
  • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.


Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor.
 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet.
 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet.
 • Fremlægge patient til konference
 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale
   

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Hertil kommer, for de tilsvarende specialer:
Kursusattest i gynækologi og obstetrik
Kursusattest i pædiatri
Kursusattest i almen medicin
Kursusattest i akut patient

Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i specialefokuseret kursus i "speciale-navn'.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest opnås på baggrund af godkendt klinisk ophold, herunder fremlæggelse af en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale i øvrigt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Færdigheder:

 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet.
 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet.
 • Fremlægge patient til konference
 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale
 • Gå stuegang på et mindre antal patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor.

 • Kategori
 • Timer
 • Klinik
 • 222
 • Total
 • 222