Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Eksamen i specialefokuseret kursus i "speciale-navn" (2015-ordningen - fra efteråret 2017)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår og Forår
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jørgen Kurtzhals (4-7075717b46797b746a34717b346a71)
  Til hvert specialefokuseret kursus vil der være én, som både er kursus- og eksamensansvarlig
 • Institut for Klinisk Medicin
Kursusnummer: SMEA15051E

Engelsk titel

Exam in Medical Specialty Focused Course in “speciale-navn på engelsk”

Bemærkninger

Ved eksamen evalueres specialefokuseret kursus i "speciale-navn".

Eksamenssproget er dansk, men udvekslingsstuderende kan aflægge eksamen på engelsk.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i specialefokuseret kursus i 'specialenavn' er registreret under specialefokuseret kursus i 'specialenavn'.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Studienævn

Studienævnet for Medicin

Varighed

Skemagruppe

Se eksamensplan
---- SKEMA LINK ----

Kapacitet

Forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 3
Forberedelse 24
Total 27

Eksamen

Prøveform

Praktisk mundtlig prøve, 1-3 timer
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse. Eksaminationen skal vare mindst 1 time og maksimalt 3 timer afhængigt af funktionen og specialet.
Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.
Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer
  • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.
    

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor
 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet.
 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende