Eksamen i specialefokuseret kursus i "speciale-navn" (2015-ordningen - fra efteråret 2017)

Engelsk titel

Exam in Medical Specialty Focused Course in “speciale-navn på engelsk”

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Ved eksamen evalueres specialefokuseret kursus i "speciale-navn".

Eksamenssproget er dansk, men udvekslingsstuderende kan aflægge eksamen på engelsk.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i specialefokuseret kursus i 'specialenavn' er registreret under specialefokuseret kursus i 'specialenavn'.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1-3 timer
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse. Eksaminationen skal vare mindst 1 time og maksimalt 3 timer afhængigt af funktionen og specialet.
Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.
Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer
  • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.
    

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor
 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet.
 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 24
 • Total
 • 27