Eksamen i kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin

Engelsk titel

Exam in Clinical Medicine and Occupational Health

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk
2009-studieordningen - udbydes sidste gang efteråret 2016

I eksamen evalueres kursus i arbejdsmedicin, epidemiologi og videnskabsteori og kursus i kliniske sygdomsenheder.

Den studerendes arbejdsbelastning for eksamen i kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin er indsat under kursus i kliniske sygdomsenheder samt kursus i arbejdsmedicin, epidemiologi og videnskabsteori.

ECTS
27,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Kun lommeregner uden lagrede data

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Redegøre for symptomer, diagnostik, prognose, behandling og epidemiologi af almindelige tilstande inden for hjertekarsygdomme, hæmatologi, onkologi, gastroenterologi, nefrologi, urologi og plastikkirurgi samt orienterende viden om symptomer af sjældnere tilstande inden for de samme områder
 • Forklare patofysiologiske processer på organ-, celle- og molekylært niveau samt kendskab til de patoanatomiske forandringer, som danner diagnostisk grundlag inden for de sygdomme, der undervises i på semesteret.
 • Forklare toksikologi og farmakas virkningsmekanisme som baggrund til behandling af de sygdomme, der indgår i semesterets undervisning
 • Redegøre for radiologiens diagnostiske muligheder, især for de sygdomme, der indgår i semesterets undervisning
 • Redegøre for den kliniske fysiologis diagnostiske muligheder, især for de sygdomme, der indgår i semesterets undervisning.
 • Redegøre for den kliniske biokemis diagnostiske muligheder, især for de sygdomme der undervises i på semesteret og kendskab til fagets systematik
 • Redegøre for udredning af de almindeligste arbejdsbetingede sygdomme
 • Vurdere om en erhvervsmæssig eksponering er relevant og anlægge en konkret årsagsvurdering
 • Kende principper og muligheder for forebyggelse samt vejlede patienter med arbejdsbetingede sygdomme mht. fremtidig beskæftigelse
 • Redegøre for grundlæggende begreber og målemetoder i epidemiologi
 • Redegøre for forskellige typer af studiedesign i epidemiologisk forskning
 • Redegøre for typer af fejlkilder i epidemiologiske undersøgelser
 • Redegøre for principperne for gennemførelse af randomiserede undersøgelser og meta-analyser samt for vurdering af diagnostiske tests
 • Diskutere etiske problemer i relation til klinisk forskning og gennemføre en rational etisk
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 6