Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Eksamen i kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår og Forår
Niveau Kandidat
ECTS 27,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jakob Benedict Seidelin (26-706771756834686b746b6a6f697a34796b6f6a6b726f7434363746786b6d6f75746e346a71)
 • Institut for Klinisk Medicin
Kursusnummer: SMEA09007E

Engelsk titel

Exam in Clinical Medicine and Occupational Health

Bemærkninger

I eksamen evalueres kursus i arbejdsmedicin, epidemiologi og videnskabsteori og kursus i kliniske sygdomsenheder.

Den studerendes arbejdsbelastning for eksamen i kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin er indsat under kursus i kliniske sygdomsenheder samt kursus i arbejdsmedicin, epidemiologi og videnskabsteori.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk
2009-studieordningen - udbydes sidste gang efteråret 2016

Studienævn

Studienævnet for Medicin

Varighed

Skemagruppe

Eksamen
---- SKEMA LINK ----

Kapacitet

Forbeholdt medicinstuderende ved KU

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 6
Total 6

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Kun lommeregner uden lagrede data

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Redegøre for symptomer, diagnostik, prognose, behandling og epidemiologi af almindelige tilstande inden for hjertekarsygdomme, hæmatologi, onkologi, gastroenterologi, nefrologi, urologi og plastikkirurgi samt orienterende viden om symptomer af sjældnere tilstande inden for de samme områder
 • Forklare patofysiologiske processer på organ-, celle- og molekylært niveau samt kendskab til de patoanatomiske forandringer, som danner diagnostisk grundlag inden for de sygdomme, der undervises i på semesteret.
 • Forklare toksikologi og farmakas virkningsmekanisme som baggrund til behandling af de sygdomme, der indgår i semesterets undervisning
 • Redegøre for radiologiens diagnostiske muligheder, især for de sygdomme, der indgår i semesterets undervisning
 • Redegøre for den kliniske fysiologis diagnostiske muligheder, især for de sygdomme, der indgår i semesterets undervisning.
 • Redegøre for den kliniske biokemis diagnostiske muligheder, især for de sygdomme der undervises i på semesteret og kendskab til fagets systematik
 • Redegøre for udredning af de almindeligste arbejdsbetingede sygdomme
 • Vurdere om en erhvervsmæssig eksponering er relevant og anlægge en konkret årsagsvurdering
 • Kende principper og muligheder for forebyggelse samt vejlede patienter med arbejdsbetingede sygdomme mht. fremtidig beskæftigelse
 • Redegøre for grundlæggende begreber og målemetoder i epidemiologi
 • Redegøre for forskellige typer af studiedesign i epidemiologisk forskning
 • Redegøre for typer af fejlkilder i epidemiologiske undersøgelser
 • Redegøre for principperne for gennemførelse af randomiserede undersøgelser og meta-analyser samt for vurdering af diagnostiske tests
 • Diskutere etiske problemer i relation til klinisk forskning og gennemføre en rational etisk

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Se eksamensplan

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende