Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kursus i patientforløb: Sygdom, diagnostik og behandling

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Klaus Fuglsang Kofoed (12-6f70657977326f736a7369684476696b6d73726c32686f)
 • Stig Egil Bojesen (17-75766b693067696b6e3064716c67756770427467696b71706a30666d)
 • Institut for Klinisk Medicin
Kursusnummer: SITA16002U

Engelsk titel

Course in Patient Care: Disease, Diagnosis and Treatment

Kursusindhold

I kurset gives en overordnet gennemgang af sygdomslære, diagnostiske metoder, behandlingsmetoder og teknikker, hospitalers indretning, fordeling af opgaver mellem primær og sekundær sektor og imellem afdelinger på et hospital. Patientens vej gennem sundhedssektoren gennemgås, og sundhedspersonalets opgaver i forhold hertil belyses. Kurset indeholder elementer af generel sygdomslære, diagnostisk metode og behandling.

Målbeskrivelse

Viden

 • Redegøre for de store kroniske tilstande mht. diagnostik, behandling og forløb

 • Diskutere anvendelsen af teknologier i relation til diagnostik, behandling, registrering og forløb for de store kroniske tilstande

Færdigheder

 • beherske et sprogbrug der gør det muligt for den studerende at indgå i en professionel dialog med læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale
   
 • Diskutere anvendelsen af teknologier i relation til diagnostik, behandling, registrering og forløb for de store kroniske tilstande

 

 

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Gennemført bachelordelen af It- og Sundhed eller erhvervelse af tilsvarende viden om humanbiologi fra anden uddannelse.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i it og sundhed - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for Sundhed og informatik

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og holdundervisning.

Kapacitet

60 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der læses efter Basisbog i Medicin og Kirurgi suppleret med Cases i Medicin og Kirurgi. Endvidere indsamles i løbet af kurset relevant læsestof fra undervisere.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 32
Holdundervisning 32
Forberedelse 141
Eksamen 1
Total 206

Eksamen (Eksamen i patientforløb: Sygdom, diagnostik og beh)

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 med opsyn.
30. min. forberedelse

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • i overordnede træk redegøre for de store medicinske og kirurgiske sygdomsgrupper samt diagnostik og behandling af disse

 • redegøre for hvilke opgaver, der varetages i primær og sekundærsektoren og give eksempler på opgaver, der typisk varetages under indlæggelse eller i forbindelse med ambulante forløb

 • redegøre for de faktorer, der har betydning for dette

 • redegøre for organisationsprincipper på et hospital og hvilke afdelinger, der typisk findes og hvilke typer af opgaver de enkelte afdelinger varetager

 • redegøre for, hvordan den enkelte patient bevæger sig igennem et undersøgelses- og behandlingsforløb i det danske sundhedsvæsen

 • redegøre for arbejdsdelingen mellem læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale på et hospital

 • redegøre for, hvordan og med hvilke overordnede formål basale diagnostiske principper og metoder anvendes (kliniske undersøgelser, vævs- og blodanalyser, billeddiagnostiske undersøgelser, fysiologiske undersøgelser etc.)

 • redegøre for de basale forskelle ved akutte og kroniske sygdomsudredninger og behandlinger

 • diskutere principperne for hvordan kroniske sygdomme kan monitoreres og behandlingen kontrolleres

Færdigheder

 • Kunne demonstrere hvordan man ud fra kendte arbejdsgange og forløb kan omsætte disse til funktioner i informationsudvekslings- og monitoreringssystemer

 

 

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende