Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Eksamen i datahåndtering i sundhedssektoren

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Kandidat
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Zorana Jovanovic Andersen (6-786e733b38334275777066306d7730666d)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SITA11005E

Engelsk titel

Exam in Data Processing in Health Care

Kursusindhold

I denne eksamen evalueres Kursus i datahåndtering i sundhedssektoren.

Målbeskrivelse

Eksamen

Formelle krav

Kursus i datahåndtering i sundhedssektoren

Bemærkninger

Arbejdsbelastning for de studerende omfatter både kursus- og eksamen i datahåndtering i sundhedssektoren.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Sundhed og informatik - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for Sundhed og informatik

Varighed

Skemagruppe

Eksamen
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Eksamen

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 22
Forberedelse 168
Eksamen 16
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, 48 timer
En intern bedømmer

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • redegøre for indholdet i og organiseringen af data i de væsentligste danske sundhedsregistre,
 • redegøre for nogle væsentlige sygdomsklassifikationser,
 • redegøre for, hvilke faktorer der har betydning for validiteten af registerdata og for metoder til vurdering af validiteten
 • redegøre for forskellige strategier for udbredelsen og anvendelsen af registerdata
 • redegøre for, hvordan registerdata kan tjene både administrative og forskningsmæssige formål
 • forklare, hvordan indsamlede registerdata kan anvendes som kvalitetsindikatorer, såvel procesindikatorer som resultatindikatorer
 • kunne demonstrere hvorledes man omformer rå registerdata til data som kan undergå statistisk analyse
 • gennemføre analyse af registerbaserede data,
 • kunne præsentere registerdata grafisk
 • redegøre for anvendelsen af registerdata i deskriptiv og analytisk epidemiologi
 • redegøre for, hvilke forhold der betinger, at data kan nyttiggøres til informationer for den almindelige borger
 • redegøre for balancen mellem detaljeringsgrad og "støj" (misklassifikation og statistisk variation)
 • redegør for metoder til vurdering af datakvalitet og beskrive faktorer, som har betydning herfor og give praktiske eksempler
 • identificere kvalitetsindikatorer ud fra eksisterende registerdata og kunne demonstrer bruges af disse i relation til specifikke applikationer
 • redegøre for potentialer ved kobling af danske sundhedsregisterdata med hhv. biobanker og andre typer af dataregistre

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende