Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Epidemiologiske metoder

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Uge 15-25
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Mads Kamper-Jørgensen (4-70646e644376787167316e7831676e)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SITA08011U

Engelsk titel

Introduction to Epidemiology

Kursusindhold

Faget omfatter en generel introduktion til epidemiologi med en gennemgang af de basale begreber og designtyper, der anvendes inden for faget. Målet er, at den studerende efter kursets afslutning har tilegnet sig viden med henblik på at kunne gengive, forklare, bedømme og kritisere videnskabelige artikler på sundhedsområdet.

 

Målbeskrivelse

Viden

 • Beskrive karakteristika ved epidemiologiske studiedesigns, herunder case-kontrol-, kohorte-, interventions- og tværsnitsundersøgelser
 • Redegøre for det epidemiologiske årsagsbegreb
 • Beskrive epidemiologiske fejlkilder, herunder confounding og bias
 • Beskrive det epidemiologiske fænomen effektmålsmodifikation

 

Færdigheder

 • Beregne epidemiologiske frekvens- og associationsmål, samt population attributable fraction
 • Forstå og vurdere hvordan, hvornår og i hvilken retning systematiske fejl kan skævvride resultaterne af epidemiologiske undersøgelser
 • Bedømme hvorvidt effektmålsmodifikation forekommer i epidemiologiske undersøgelser

 

Kompetencer

 • Læse og kritisk vurdere epidemiologiske undersøgelser
 • Analysere, fortolke og diskutere frekvens- og associationsmål, samt population attributable fraction

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for Sundhed og informatik

Varighed

1 semester
11 uger

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og holdtimer.

Kapacitet

60 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Lærebogen 'Epidemiologi og evidens' 2. udgave af Svend Juul samt kompendium indeholdende artikler og øvelser

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 13
Holdundervisning 20
Forberedelse 169
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Opgavesættet består af en videnskabelig artikel inden for sundhedsområdet og en række spørgsmål. Artiklen udleveres et døgn før selve eksamen. Spørgsmålene, der skal besvares, udleveres ved eksaminens start.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler (inkl. USB) - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive karakteristika ved epidemiologiske studiedesigns, herunder case-kontrol-, kohorte-, interventions- og tværsnitsundersøgelser
 • Redegøre for det epidemiologiske årsagsbegreb
 • Beskrive epidemiologiske fejlkilder, herunder confounding og bias
 • Beskrive det epidemiologiske fænomen effektmålsmodifikation

 

Færdigheder

 • Beregne epidemiologiske frekvens- og associationsmål, samt population attributable fraction
 • Forstå og vurdere hvordan, hvornår og i hvilken retning systematiske fejl kan skævvride resultaterne af epidemiologiske undersøgelser
 • Bedømme hvorvidt effektmålsmodifikation forekommer i epidemiologiske undersøgelser

 

Kompetencer

 • Læse og kritisk vurdere epidemiologiske undersøgelser
 • Analysere, fortolke og diskutere frekvens- og associationsmål, samt population attributable fraction

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende