Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

AFLYST forår 2017 - Psykisk udvikling og helbred

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Kandidat
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Trine Flensborg-Madsen (6-74767a3e3d41496a757e76777237747e376d74)
  • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SFOK16005U

Engelsk titel

Not offered spring semester 2017 - Psychological Development and Health

Kursusindhold

Kursets formål er at de studerende skal erhverve sig viden inden for emnet ’psykisk udvikling og helbred’. Der vil blive lagt særlig vægt på udvikling af personlighed og intelligens - og disse psykiske egenskabers sammenhæng med helbredet både tidligt og sent i livet. Undervisningsmaterialet vil i høj grad afspejle videnskabelig forskning på området.

Den studerende skal efter endt kursus:

 

1) Have erhvervet sig væsentlig viden om udviklingen af psykiske egenskaber fra undfangelse til alderdom, herunder empirisk viden om faktorer som påvirker den psykiske udvikling.

 

2) Have erhvervet sig væsentlig viden om betydningen af psykiske egenskaber for helbredet gennem livsforløb.

 

3) Have erhvervet sig væsentlig indsigt i de metodologiske problemer, der knytter sig til studier af psykisk udvikling og dens betydning for helbredet.

Målbeskrivelse

Viden:

- Kunne beskrive udviklingen af psykiske egenskaber og redegøre for faktorer som påvirker udviklingen af psykiske egenskaber.

- Demonstrere et bredt kendskab og overblik over de dele af udviklingspsykologien som er særligt centrale for sundhed og sygdom.

- Demonstrere bredt kendskab og overblik over de metodologiske problemer der er særlig relevante i forhold til studiet af sammenhæng mellem psykisk udvikling og helbred.

 

Færdigheder:

- Identificere relevante studier af sammenhængen mellem psykisk udvikling og helbred.

- Demonstrere evne til forholde sig kritisk til undersøgelser inden for området og selvstændigt at overveje hvordan undersøgelser kan tilrettelægges inden for området.

 

Kompetencer:

- Evne til at tilegne sig ny viden om psykisk udvikling og dens relation til helbred.

- Tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold til folkesundhedsvidenskabelig forskning og tiltag inden for forebyggelse og behandling.

Formelle krav

Bestået bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab eller lignende uddannelser.
Bestået kursus i epidemiologi på bachelorniveau.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Studienævn

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Underviser

Trine Flensborg-Madsen, Erik Lykke Mortensen, interne undervisere.

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema i syllabus.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og holdundervisning.

Kapacitet

40 studerende

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 30
Eksamen 4
Forberedelse 241
Total 275

Eksamen (Eksamen i psykisk udvikling og helbred)

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig eksamen

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Inkl. USB-nøgle.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

- Beskrive udviklingen af psykiske egenskaber og redegøre for faktorer, som påvirker udviklingen af psykiske egenskaber.

- Demonstrere et bredt kendskab og overblik over de dele af udviklingspsykologien, som er særligt centrale for sundhed og sygdom.

- Demonstrere bredt kendskab og overblik over de metodologiske problemer der er særlig relevante i forhold til studiet af sammenhæng mellem psykisk udvikling og helbred.

Færdigheder:

- Være i stand til at identificere relevante studier af sammenhængen mellem psykisk udvikling og helbred.

- Demonstrere evne til forholde sig kritisk til undersøgelser inden for området og selvstændigt at overveje hvordan undersøgelser kan tilrettelægges inden for området.

Kompetencer:

- Have evne til at tilegne sig ny viden om psykisk udvikling og dens relation til helbred.

- Tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold til folkesundhedsvidenskabelig forskning og tiltag inden for forebyggelse og behandling.

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Se eksamensplanen her: http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​vejledning-information/​eksamensplaner/​folkesundhedsvidenskab/​

Reeksamen

Se eksamensplanen her: http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​vejledning-information/​eksamensplaner/​folkesundhedsvidenskab/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende