AFLYST forår 2017 - Psykisk udvikling og helbred

Kursusindhold

Kursets formål er at de studerende skal erhverve sig viden inden for emnet ’psykisk udvikling og helbred’. Der vil blive lagt særlig vægt på udvikling af personlighed og intelligens - og disse psykiske egenskabers sammenhæng med helbredet både tidligt og sent i livet. Undervisningsmaterialet vil i høj grad afspejle videnskabelig forskning på området.

Den studerende skal efter endt kursus:

 

1) Have erhvervet sig væsentlig viden om udviklingen af psykiske egenskaber fra undfangelse til alderdom, herunder empirisk viden om faktorer som påvirker den psykiske udvikling.

 

2) Have erhvervet sig væsentlig viden om betydningen af psykiske egenskaber for helbredet gennem livsforløb.

 

3) Have erhvervet sig væsentlig indsigt i de metodologiske problemer, der knytter sig til studier af psykisk udvikling og dens betydning for helbredet.

Engelsk titel

Not offered spring semester 2017 - Psychological Development and Health

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden:

- Kunne beskrive udviklingen af psykiske egenskaber og redegøre for faktorer som påvirker udviklingen af psykiske egenskaber.

- Demonstrere et bredt kendskab og overblik over de dele af udviklingspsykologien som er særligt centrale for sundhed og sygdom.

- Demonstrere bredt kendskab og overblik over de metodologiske problemer der er særlig relevante i forhold til studiet af sammenhæng mellem psykisk udvikling og helbred.

 

Færdigheder:

- Identificere relevante studier af sammenhængen mellem psykisk udvikling og helbred.

- Demonstrere evne til forholde sig kritisk til undersøgelser inden for området og selvstændigt at overveje hvordan undersøgelser kan tilrettelægges inden for området.

 

Kompetencer:

- Evne til at tilegne sig ny viden om psykisk udvikling og dens relation til helbred.

- Tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold til folkesundhedsvidenskabelig forskning og tiltag inden for forebyggelse og behandling.

Forelæsninger og holdundervisning.

Bestået bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab eller lignende uddannelser.
Bestået kursus i epidemiologi på bachelorniveau.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Inkl. USB-nøgle.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

- Beskrive udviklingen af psykiske egenskaber og redegøre for faktorer, som påvirker udviklingen af psykiske egenskaber.

- Demonstrere et bredt kendskab og overblik over de dele af udviklingspsykologien, som er særligt centrale for sundhed og sygdom.

- Demonstrere bredt kendskab og overblik over de metodologiske problemer der er særlig relevante i forhold til studiet af sammenhæng mellem psykisk udvikling og helbred.

Færdigheder:

- Være i stand til at identificere relevante studier af sammenhængen mellem psykisk udvikling og helbred.

- Demonstrere evne til forholde sig kritisk til undersøgelser inden for området og selvstændigt at overveje hvordan undersøgelser kan tilrettelægges inden for området.

Kompetencer:

- Have evne til at tilegne sig ny viden om psykisk udvikling og dens relation til helbred.

- Tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold til folkesundhedsvidenskabelig forskning og tiltag inden for forebyggelse og behandling.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • Eksamen
  • 4
  • Forberedelse
  • 241
  • Total
  • 275