Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Gerontologi - om ældrebefolkningens hverdagsliv og helbred

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
Bachelor
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
 • Charlotte Juul Nilsson (4-666d716c4376787167316e7831676e)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SFOK16001U

Engelsk titel

Gerontology - health and everyday life in old age

Kursusindhold

Andelen af ældre i befolkningen vil stige støt i de kommende år, og der er i disse år en rivende udvikling i aldringsforskningen. Formålet med kurset er at give de studerende viden om ældrebefolkningens liv og helbred, herunder særlige helbredsmæssige udfordringer for den ældre del af befolkningen, aldringsprocessen fysisk såvel som kognitivt og teorier herom, sociale faktorer af betydning for aldring, sundhedsadfærd, behandling af syge ældre, ældrepleje i Danmark, samt ældres egne oplevelser af og ønsker omkring livet som gammel. Endelig er det et formål at give de studerende viden om hvilke store aldrings- og livsforløbskohorter, der eksisterer i Danmark og udvalgte steder i Europa.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for den demografiske udvikling.
 • Redegøre for normale fysiske og kognitive aspekter af aldringsprocessen, de hyppigste sygdomme blandt ældre samt skrøbelighedsbegrebet, og hvordan dette håndteres i det danske sundhedsvæsen.
 • Redegøre for hvordan sociale relationer og socioøkonomiske faktorer påvirker ældre, herunder hvordan disse faktorer påvirker aldringsprocessen over et livsforløbsperspektiv.
 • Redegøre for betydningen af fysisk aktivitet og ernæring for ældres helbred og velbefindende, herunder barriererne blandt ældre for opfyldelse af anbefalinger vedr. fysisk aktivitet og ernæring.
 • Redegøre for organiseringen og indhold af ældreplejen i Danmark, herunder samarbejde med sundhedsvæsen, brugerinvolvering, og hverdagsrehabilitering.
 • Reflektere over organiseringen af ældreplejen i Danmarks betydning for ældres hverdagsliv og livskvalitet.
 • Beskrive ældres egne ønsker til og oplevelser af livet som gammel.

 

Færdigheder

 • Anvende viden om den demografiske udvikling og ældrebefolkningens helbredstilstand fysisk og kognitivt i udvælgelsen af en gerontologisk problemstilling til kursusopgave.
 • Analysere og diskutere betydningen af sociale faktorer samt sundhedsadfærd for ældre menneskers hverdagsliv og helbred.
 • Analysere og diskutere organisering og indhold af ældreplejen i Danmark samt betydningen for ældres hverdag og livskvalitet.
 • Vurdere behandlingen af ældre i sundhedsvæsnet i Danmark samt betydningen for ældres hverdag og livskvalitet.
 • Anvende viden om eksisterende aldrings- og livsforløbskohorter til at udtænke mindre gerontologiske forskningsprojekter.
 • Udforme en kursusopgave med en klar problemformulering indenfor gerontologi, litteraturgennemgang, diskussion og konklusion, herunder forslag til et mindre gerontologisk forskningsprojekt på eksisterende aldrings- eller livsforløbskohorter, der kunne belyse problemstillingen yderligere.

 

Kompetencer

 • Selvstændigt planlægge og udføre litteraturstudier indenfor det gerontologiske område.
 • Indgå professionelt i projektsamarbejde, forskningsmæssigt eller praksisnært, hvor viden om gerontologi har betydning.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab
Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Studienævn

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema i syllabus.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og studenteraktiverende undervisning

Kapacitet

40 studerende

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der vil blive lagt litteratur i Absalon.

Den studerende vil selv skulle finde (evt. supplerende) litteratur.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 30
Forberedelse 215
Holdundervisning 30
Total 275

Eksamen (Kursusopgave udarbejdet sideløbende med undervisni)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Kursusopgave udarbejdet sideløbende med undervisning i kurset.
Kursusopgaven kan udarbejdes alene eller i grupper af 2-3 personer.
Onfang: 15, 24 eller 30 normalsider ekskl. referenceliste og eventuelle figurer og tabeller.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakter 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for den demografiske udvikling.
 • Redegøre for normale fysiske og kognitive aspekter af aldringsprocessen, de hyppigste sygdomme blandt ældre samt skrøbelighedsbegrebet, og hvordan dette håndteres i det danske sundhedsvæsen.
 • Redegøre for hvordan sociale relationer og socioøkonomiske faktorer påvirker ældre, herunder hvordan disse faktorer påvirker aldringsprocessen over et livsforløbsperspektiv.
 • Redegøre for betydningen af fysisk aktivitet og ernæring for ældres helbred og velbefindende, herunder barriererne blandt ældre for opfyldelse af anbefalinger vedr. fysisk aktivitet og ernæring.
 • Redegøre for organiseringen og indhold af ældreplejen i Danmark, herunder samarbejde med sundhedsvæsen, brugerinvolvering, og hverdagsrehabilitering.
 • Reflektere over organiseringen af ældreplejen i Danmarks betydning for ældres hverdagsliv og livskvalitet.
 • Beskrive ældres egne ønsker til og oplevelser af livet som gammel.

 

Færdigheder:

 • Anvende viden om den demografiske udvikling og ældrebefolkningens helbredstilstand fysisk og kognitivt i udvælgelsen af en gerontologisk problemstilling til kursusopgave.
 • Analysere og diskutere betydningen af sociale faktorer samt sundhedsadfærd for ældre menneskers hverdagsliv og helbred.
 • Analysere og diskutere organisering og indhold af ældreplejen i Danmark samt betydningen for ældres hverdag og livskvalitet.
 • Vurdere behandlingen af ældre i sundhedsvæsnet i Danmark samt betydningen for ældres hverdag og livskvalitet.
 • Anvende viden om eksisterende aldrings- og livsforløbskohorter til at udtænke mindre gerontologiske forskningsprojekter.

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.

Eksamensperiode

Se eksamensplanen på http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​vejledning-information/​eksamensplaner/​folkesundhedsvidenskab/​

Reeksamen

Se eksamensplanen på http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​vejledning-information/​eksamensplaner/​folkesundhedsvidenskab/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende