Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Humanbiologi, folkesundhedsvidenskab

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
 • Tanja Xenia Pedersen (6-7966736f667d45787a736933707a336970)
Kursussekretær: Jeanette Ipsen, jeanette.ipsen@sund.ku.dk
 • Biomedicinsk Institut
Kursusnummer: SFOB15001U

Engelsk titel

Human Biology, Public Health Science

Kursusindhold

Kurset giver studenten den fornødne viden til at kunne forstå hvordan den raske menneskekrop fungerer. Kurset præsenterer hovedtrækkene i organers og organsystemers anatomi og fysiologi. Der lægges blandt andet vægt på følgende emner: cellebiologi, bevægeapparatet, immunsystemet, nervesystemet, endokrinologi, hjerte, kredsløb, respiration, fordøjelseskanalen, bugspytkirtlen, lever og nyrer.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for og forklare den eukaryote celles hovedbestanddele og funktion;

 • Beskrive metabolismen af kulhydrat, lipider og proteiner;

 • Beskrive anatomien af de større organer og organsystemer;

 • Redegøre for og forklare fysiologien af de større organer og organsystemer;

 • Beskrive befrugtning, graviditet, fødsel og amning;

 • Beskrive hovedprincipperne i reguleringen af kroppens funktioner.

Færdigheder:

 • Anvende og beherske medicinsk terminologi relateret til humanbiologi.

Kompetencer:

 • Overføre basal humanfysiologisk og anatomisk teori til anvendelse på videregående kurser i sygdomslære og patofysiologi;

 • Samarbejde og kommunikere effektivt med sundhedspersonale og sundhedsvidenskabelige forskere.

Uddannelse

bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Underviser

Professor Bente Stallknecht, ekstern lektor Troels Kjær, ekstern lektor Ida Hageman, ekstern lektor Mette Kjær, lektor Jørgen Kanters, lektor Jens Christian Brings Jacobsen, lektor Charlotte Mehlin Sørensen, lektor Nicole Schmitt og andre.

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, holdtimer og studiecafé. Der foretages løbende evaluering i form af 3 x 45 minutters test i Absalon fordelt over semesteret. Tests er frivillige for FSV-studerende og udføres hjemme på den studerendes egen computer. Tests skal fuldføres indenfor en uge og godkendes.

Kapacitet

70 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 52
Holdundervisning 21
Studiegrupper 26
Forberedelse 171
Eksamen 2
E-læring 3
Total 275

Eksamen (Eksamen i humanbiologi)

Prøveform

Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig prøve på Peter Bangsvej

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for og forklare den eukaryote celles hovedbestanddele og funktion;

 • Beskrive metabolismen af kulhydrat, lipider og proteiner;

 • Beskrive anatomien af de større organer og organsystemer;

 • Redegøre for og forklare fysiologien af de større organer og organsystemer;

 • Beskrive befrugtning, graviditet, fødsel og amning;

 • Beskrive hovedprincipperne i reguleringen af kroppens funktioner.

Færdigheder:

Anvende medicinsk terminologi relateret til humanbiologi.

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Se eksamensplan på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplan på KUnet

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende