Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Sundhedspolitiske analyser

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Signild Vallgårda (4-7c727f6a497c7e776d37747e376d74)
Kursussekretær: Jeanette Ipsen, jeanette.ipsen@sund.ku.dk
  • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SFOB09038U

Engelsk titel

Health policy analyses

Kursusindhold

Faget giver en introduktion til og overblik over sundhedspolitikken, dvs. den politik, der omhandler sundhedsvæsenets aktiviteter, indretning og styring samt forebyggelse og sundhedsfremme. Kurset omhandler bl.a.:

Policyformulering og dagsordenssættelse; politiske ideologier; velfærdsstatsmodeller; politisk problematisering; forholdet mellem viden og politik; aktører og beslutningskompetencer på forskellige niveauer i det danske sundhedsvæsen.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 * redegøre for centrale teorier og begreber til brug for analyse af dagsordenssættelse og politikformulering;

* redegøre for forskellige politiske ideologiers betydning for sundhedspolitikkens indhold;

* redegøre for de centrale aktører i den sundhedspolitiske proces og deres formelle beslutningskompetencer;

* redgøre for politiske ideologier og velfærdsstatsmodeller;

* redegøre for teorier om forholdet mellem viden og politik;

 

Færdigheder:

* demonstrere overblik over pensum og evne til at udvælge relevant pensumlitteratur i udarbejdelsen af en sundhedspolitisk problemstilling og besvarelsen af denne;

* selvstændigt og kritisk forholde sig til den udvalgte litteratur og formilde sin analyse i et klart sprog.

 

Kompetencer:

  • med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige teorier og begreber selvstændigt kunne analysere og vurdere sundhedspolitiske processer og beslutninger.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurset om sundhedsvæsenet på 1. semester på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab eller tilsvarende

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Studienævn

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og holdundervisning

Kapacitet

70

For meritstuderende:

Der er kun begrænset eller ingen pladser til meritstuderende. Dette afhænger af antallet af optagne studerende på FSV-uddannelsen.

For at søge om plads som meritstuderende skal særligt ansøgningsskema benyttes: http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​andre-uddannelsestilbud/​meritstuderende/​. Ansøgningsfrist er 1. juni.

Man kan som meritstuderende ikke forvente svar på sin ansøgning før ultimo juni – primo august.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Lærebog og kompendium

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 8
Holdundervisning 17
Forberedelse 63
Eksamen 50
Total 138

Eksamen (Eksamen i sundhedspolitiske analyser)

Prøveform

Skriftlig aflevering
En kursuopgave skrevet af en, to eller tre studerende om en selvvalgt, godkendt problemstilling.
Omfang:
1 studerende: 10 normalsider
2 studerende: 16 normalsider
3 studerende: 20 normalsider

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Viden:
redegøre for den viden, som er relevant for besvarelsen af den valgte problemstilling.


Færdigheder:
* demonstrere overblik over pensum og evne til at udvælge relevant pensumlitteratur i udarbejdelsen af en sundhedspolitisk problemstilling og besvarelsen af denne;
* selvstændigt og kritisk forholde sig til den udvalgte litteratur og formidle sin analyse i et klart sprog.


Kompetencer:
De studerende skal med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige teorier og begreber selvstændigt kunne analysere og vurdere sundhedspolitiske processer og beslutninger.
 

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ba/​Eksamen/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ba/​Eksamen/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende