Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Socialepidemiologi og folkesygdomme

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Charlotte Juul Nilsson (4-656c706b4275777066306d7730666d)
Kursussekretær: Jeanette Ipsen, jeanette.ipsen@sund.ku.dk
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SFOA09089U

Engelsk titel

Social Epidemiology and Public Health

Kursusindhold

Kurset omfatter en introduktion til de vigtigste folkesygdomme/folkesundhedsproblemer i Danmark, en introduktion til hvorledes man kan måle og definere sygdom, den sociale ulighed i helbred, sammenhængen mellem sundhedsadfærd og helbred samt sammenhængen mellem sociale relationer og helbred. Kurset indeholder også en kort introduktion til epidemiologisk metode. I kursets holdundervisning lægges vægt på læsning og forståelse af videnskabelige artikler indenfor fagets emner, herunder epidemiologiske grundbegreber.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at  kunne:

Viden:

 • Beskrive de vigtigste folkesygdomme, samt beskrive udbredelsen heraf i Danmark;
 • Beskrive sygdomsbegrebet og kende forskellige måder hvorpå man kan definere og måle sygdom;
 • Beskrive begrebet social ulighed og dens betydning for sundhed og sygdom;
 • Beskrive sundhedsadfærdsbegrebet, samt beskrive fordelingen og ændringer i sundhedsadfærd i befolkningen og sundhedsadfærdens betydning for sundhed og sygdom;
 • Beskrive begrebet sociale relationer samt de sociale relationers betydning for sundhed og sygdom.

 

Færdigheder:

 • Læse og forholde sig kritisk til videnskabelige artikler indenfor fagets område, herunder epidemiologiske grundbegreber.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kurset er en del af 1. årsprøvekravet på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Beståelse af 1. årsprøvekravet forudsætter deltagelse i kursusattest indenfor 1. studieår, og beståelse af kursusattest indenfor 2. studieår. Læs mere i den fagspecifikke studieordning:

http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​vejledning-information/​studieordninger/​folkesundhedsvidenskab/​

Studienævn

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og holdundervisning.

Kapacitet

70 deltagere

For meritstuderende:

Der er kun begrænset eller ingen pladser til meritstuderende. Dette afhænger af antallet af optagne studerende på FSV-uddannelsen.

For at søge om plads som meritstuderende skal særligt ansøgningsskema benyttes: http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​andre-uddannelsestilbud/​meritstuderende/​. Ansøgningsfrist er 1. juni.

Man kan som meritstuderende ikke forvente svar på sin ansøgning før medio/ultimo august.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Rikke Lund, Ulla Christensen, Lars Iversen

Medicinsk Sociologi – Sociale faktorers betydning for befolkningens helbred.

Munksgaard Danmark, 2011

Øvrigt materiale, herunder videnskabelige artikler til brug i holdundervisningen, vil ligge i kursusrummet i Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 30
Holdundervisning 21
Forberedelse 81
Eksamen 6
Total 138

Eksamen

Prøveform

Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering, 6 timer
Faget evalueres efter 1. semester med kursusattest på baggrund af godkendt skriftlig gennemgang af videnskabelig artikel og indgår efter 2. semester i projektopgave sammen med fagene Sociologi og Forebyggelse og Sundhedsfremme.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

For at opnå en kursusattest for godkendt skriftlig gennemgang af videnskabelig artikel efter 1.semester skal den studerende med udgangspunkt i en videnskabelig artikel kunne:

Viden:

 

 • redegøre for det videnskabelige rationale for artiklens problemstilling;
 • forklare og med egne ord beskrive metode og materiale samt de resultater, der beskrives i artiklen.

 

Færdigheder:

 • bedømme og diskutere disse resultater samt artiklens folkesundhedsvidenskabelige relevans.

 

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer

Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ba/​Eksamen/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende