Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Sundhedsvæsenets struktur og funktion

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Hans Okkels Birk (3-6b72654375686a6c7271766d64686f6f64716731676e)
Kursussekretær: Jeanette Ipsen, jeanette.ipsen@sund.ku.dk
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SFOA09088U

Engelsk titel

Health Care Systems

Kursusindhold

Faget giver en introduktion til og overblik over det danske sundhedsvæsen via gennemgang af sundhedsvæsenets historiske udvikling, centrale aktører og processer samt væsentlige aktiviteter og programmer. En række empiriske felter gennemgås med udgangspunkt i nyere samfundsvidenskabelige teorier med relevans for folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger. Der lægges vægt på at skabe en forståelse af, hvordan forskellige styringsredskaber og –rationaler former sundhedsvæsnet.

Målbeskrivelse

Målet er at den studerende opnår overblik over det danske sundhedsvæsens struktur og funktion og tilegner sig indsigt i centrale problemstillinger, begreber og teorier inden for hovedtemaerne:

 • Alternative modeller for udformning af sundhedsvæsener;
 • Alternative og/eller komplementære metoder til styring af sundhedsvæsener.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for det danske sundhedsvæsens struktur og funktion, dets centrale aktører og processer samt de vigtigste styringsredskaber og kvalitetsfremmende aktiviteter.
   

Færdigheder

 • Selvstændigt analysere og vurdere det danske og andre sundhedsvæsners aktiviteter med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige teorier og begreber.


Kompetencer

 • Selvstændigt og kritisk analysere de forskellige styringsredskaber, deres grundantagelser og mulige implikationer.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kurset er en del af 1. årsprøvekravet på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Beståelse af 1. årsprøvekravet forudsætter deltagelse i eksamen indenfor 1. studieår, og beståelse af eksamen indenfor 2. studieår. Læs mere i den fagspecifikke studieordning:

http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​vejledning-information/​studieordninger/​folkesundhedsvidenskab/​

Studienævn

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og holdundervisning - samt enkelte planlagte tilstedeværelsestimer, der er angivet som vejledning i arbejdsbelastning.

Kapacitet

70 deltagere

For meritstuderende:

Der er kun begrænset eller ingen pladser til meritstuderende. Dette afhænger af antallet af optagne studerende på FSV-uddannelsen.

For at søge om plads som meritstuderende skal særligt ansøgningsskema benyttes: http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​andre-uddannelsestilbud/​meritstuderende/​.
Ansøgningsfrist er 1. juni.

Man kan som meritstuderende ikke forvente svar på sin ansøgning før medio/ultimo august.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 14
Holdundervisning 29
Forberedelse 153
Eksamen 4
Vejledning 5
Total 205

Eksamen (Eksamen i sundhedsvæsenets struktur og funktion)

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende programmer ved eksamen på Peter Bangs Vej:

Officepakken (Word, Excel, Onenote og Powerpoint)
IO2 – den digitale pen
Panoramic Viewer
Paint
Lommeregner – Windows egen
R – Statistik program
ITX MC – multiple choice program
Adobe reader
USB adgang – til usb stik med noter m.m.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensumlitteraturen kunne:

Viden

 • demonstrere viden om og overblik over det danske sundhedsvæsens struktur og funktion, dets centrale aktører og processer samt de vigtigste styringsredskaber og kvalitetsfremmende aktiviteter;
 • demonstrere overblik over pensum og anvende relevant samfundsvidenskabelig litteratur i analysen af konkrete empiriske problemstillinger.

 

Færdigheder

 • selvstændigt og kritisk forholde sig til det ved eksamen udleverede kildemateriale.

 

Kompetencer

 • selvstændigt og kritisk analysere de forskellige styringsredskaber, deres grundantagelser og mulige implikationer.

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ba/​Eksamen/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ba/​Eksamen/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende