Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Økonomiske principper og sundhedsøkonomi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
 • Hans Keiding (12-526b787d38556f736e7378714a6f6d797838757f386e75)
Kursussekretær: Jeanette Ipsen, jeanette.ipsen@sund.ku.dk
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SFOA09037U

Engelsk titel

Principles of Economics and Health Economics

Kursusindhold

Faget giver en introduktion til økonomisk teori og økonomisk evaluering, idet der sigtes mod de dele af den økonomiske videnskab, som har relevans i problemstillinger knyttet til folkesundhed. Der lægges vægt på prisdannelse og markeder, hvor beskrivelse og analyse indledningsvis er knyttet til sædvanlige markeder. Efterfølgende udvides diskussionen til at dreje sig om allokering i mere komplicerede situationer, førende frem til finansiering af sundhedsvæsenet og problemer knyttet til sundhedsforsikring.

Parallelt med gennemgangen af økonomisk teori og dens anvendelse indenfor sundhed gives en introduktion til et mere værktøjsorienteret område, nemlig cost-effectiveness analyser.

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for de grundlæggende determinanter for udbud og efterspørgsel på sædvanlige markeder;
 • kunne analysere forebyggelsespolitik indenfor rammerne af Grossmans model for økonomisk livsstilsvalg;
 • forklare betydningen af omkostninger i prisdannelsen, både under fuldkommen og ufuldkommen konkurrence;
 • kende alternative finansieringsmetoder i sundhedsvæsenet;
 • forklare betydningen af markedsfejl som adverse selection og moral hazard i sundhedsforsikring;
 • kende hovedtrækkene i såvel udbud som efterspørgsel på lægemiddelmarkedet;
 • kende til grundlaget for cost-effectiveness analyser.

 

Færdigheder

 • benytte økonomisk-statistiske kilder til at finde relevant talmateriale til vurdering af aktuelle økonomiske sagsforhold;
 • vurdere økonomiske virkninger af politiske tiltag med et sundhedsmæssigt sigte; 
 • opstille finansieringsforslag for nye sundhedspolitiske foranstaltninger;
 • vurdere resultater af cost-effectiveness analyser i litteraturen;
 • gennemføre en cost-effectiveness analyse af en intervention.

 

Kompetencer

 • Vurdere økonomiske ekspertudtalelser i problemstillinger knyttet til sundhedssektoren;
 • Gennemføre selvstændige økonomiske analyser;
 • Give kvalificeret rådgivning i sager, som vedrører sundheds- og samfundsøkonomi.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsning og holdundervisning.

Kapacitet

70 deltagere

For meritstuderende:

Der er kun begrænset eller ingen pladser til meritstuderende. Dette afhænger af antallet af optagne studerende på FSV-uddannelsen.

For at søge om plads som meritstuderende skal særligt ansøgningsskema benyttes: http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​andre-uddannelsestilbud/​meritstuderende/​. Ansøgningsfrist er 1. juni.

Man kan som meritstuderende ikke forvente svar på sin ansøgning før ultimo juni – primo august.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der vil blive benyttet en lærebog eller et kompendium, der dækker samme stofområde som

Morris,S., N.Devlin, D.Parkin, A.Spencer,Economic analysis in health care, 2.ed. Wiley 2012

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 30
Holdundervisning 26
Forberedelse 215
Eksamen 4
Total 275

Eksamen (Eksamen i Økonomiske principper og sundhedsøkonomi)

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende programmer ved eksamen på Peter Bangs Vej:

Officepakken (Word, Excel, Onenote og Powerpoint)
IO2 – den digitale pen
Panoramic Viewer
Paint
Lommeregner – Windows egen
R – Statistik program
ITX MC – multiple choice program
Adobe reader
MathType -formelprogram
SAS – Statistikprogram
STATA – Statistikprogram
Adgang til Karnov – Lovsamling
Adgang til Virmik
USB adgang – til usb stik med noter m.m.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 i den skriftlige eksamensopgave efter endt
kursus skal den studerende med udgangspunkt i pensumlitteraturen kunne:

 

Viden

 • redegøre for de grundlæggende determinanter for udbud og
  efterspørgsel på sædvanlige markeder;
 • kunne analysere forebyggelsespolitik indenfor rammerne af
  Grossmans model for økonomisk livsstilsvalg;
 • forklare betydningen af omkostninger i prisdannelsen, både under fuldkommen og ufuldkommen konkurrence;
 • kende alternative finansieringsmetoder i sundhedsvæsenet;
 • forklare betydningen af markedsfejl som adverse selection
  og moral hazard i sundhedsforsikring;
 • kende hovedtrækkene i såvel udbud som efterspørgsel på lægemiddelmarkedet;
 • kende til grundlaget for cost-effectiveness analyser.

 

Færdigheder

 • vurdere økonomiske virkninger af politiske tiltag med et
  sundhedsmæssigt sigte ;
 • opstille finansieringsforslag for nye sundhedspolitiske
  foranstaltninger;
 • vurdere resultater af cost-effectiveness analyser i litteraturen .

 

Kompetencer

 • Vurdere økonomiske ekspertudtalelser i problemstillinger knyttet til sundhedssektoren;
 • Gennemføre selvstændige økonomiske analyser.

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.

Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ba/​Eksamen
/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ba/​Eksamen
/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende