Organisationsanalyse

Kursusindhold

Faget omfatter en introduktion til folkesundhedsvidenskabelig organisationsanalyse med gennemgang af udvalgte klassiske og nyere teorier og centrale begreber i organisationsteorien og andre relevante fagområder med relevans for analyse af organisatorisk praksis i sundhedsvæsenet.

Engelsk titel

Organisation Analysis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Målet er, at den studerende kender til organisationsanalyse og ser sig i stand til selvstændigt at analysere folkesundhedsvidenskabeligt relevante organisatoriske problemstillinger. Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • gøre rede for udvalgte teoretiske retningers grundantagelser;
 • redegøre for forskelle i ontologi og epistemologi i udvalgte tilgange til organisationsanalyse.

 

Forståelse

 • påpege og argumentere for stærke og svage sider ved forskellige teoretiske retninger eller begrebsanvendelser i forhold til givne problemstillinger.

 

Refleksion

 • præsentere selvstændige indsigter og velbegrundede refleksioner i forhold til det emne, der diskuteres.

Forelæsninger og holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse

Et kompendium og tilvalgsmuligheder i Absalon

En del forberedelse til holdundervisningen er påkrævet

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
48-timers skriftlig opgave:
Omfang: 5 normalsider
Mindst 5 referencer fra pensum
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for grundantagelser i udvalge tekster;
 • redegøre for relevante forskelle på eksemsteksternes tilgange til organisationsanalyse.

 

Forståelse

 • påpege og argumentere for stærke og svage sider i udvalgte tekster.

 

Refleksion

 • præsentere selvstændige indsigter og velbegrundede refleksioner i forhold til det emne, der diskuteres.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 20
 • Eksamen
 • 16
 • Forberedelse
 • 92
 • Total
 • 138