Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Demografi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Per Kragh Andersen (3-777268476970767a7b687b35727c356b72)
Kursussekretær: Jeanette Ipsen, jeanette.ipsen@sund.ku.dk
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SFOA09024U

Engelsk titel

Demography

Kursusindhold

Fagets mål er at give de studerende grundlæggende viden om demografiske begreber og metoder og om de vigtigste demografiske kendsgerninger og udviklingslinier. Det drejer sig om fødsel, giftermål, vandringer og død, studeret alders-, køns- og kalendertidsspecifikt og stratificeret geografisk. Adfærdsmæssige, socioøkonomiske og biologiske determinanter indgår i den analytiske demografi og berøres kort i kurset.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at

Have opnået følgende viden

 • redegøre for basale demografiske principper som udtrykt i værktøjerne Lexis-diagram, overlevelsestavle, basale aldersspecifikke rater og distinktionen mellem periodesynspunktet og kohortesynspunktet;
 • kende til danske demografiske datakilder;
 • en vis paratviden om de mest basale danske og internationale demografiske kendsgerninger, udviklingstendenser og de almindeligst forekommende forklaringsmodeller;
 • herunder have et elementært kendskab til aktuelle demografiske problemstillinger i udviklingslande.

 

Have opnået følgende færdigheder

 • benytte disse kilder og værktøjer til at løse simplere konkrete demografiske problemstillinger af typer, som forventeligt vil være almindeligt forekommende i mange arbejdsfunktioner i f.eks. offentlig forvaltning mv., hvor cand.scient.san.publ. kan forventes ansat;
 • læse og forstå i detaljer demografiske videnskabelige artikler, i det omfang de hviler på de værktøjer, som kurset behandler;
 • erfaring med anvendelse af kilder som Danmarks Statistiks Statistikbank.

 

Have opnået følgende kompetencer

 • benytte disse kilder og værktøjer til at løse simplere konkrete demografiske problemstillinger af typer, som forventeligt vil være almindeligt forekommende i mange arbejdsfunktioner i f.eks. offentlig forvaltning mv., hvor cand.scient.san.publ. kan forventes ansat;
 • læse og forstå i detaljer demografiske videnskabelige artikler, i det omfang de hviler på de værktøjer, som kurset behandler.

 

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelsestimer (dels opgaveregning, dels edb-øvelser med tilgang til Danmarks Statistiks Statistikbank)

Kapacitet

70 deltagere

For meritstuderende:

Der er kun begrænset eller ingen pladser til meritstuderende. Dette afhænger af antallet af optagne studerende på FSV-uddannelsen.

For at søge om plads som meritstuderende skal særligt ansøgningsskema benyttes: http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​andre-uddannelsestilbud/​meritstuderende/​. Ansøgningsfrist er 1. juni.

Man kan som meritstuderende ikke forvente svar på sin ansøgning før ultimo juni – primo august.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

"Basal Demografisk Metode", kompendium af Michael Væth, Århus Universitet, tilgængeliggøres på Absalon.
Lisbeth B. Knudsen (2012). Introduktion til demografisk metode, 2. udgave. Syddansk Universitetsforlag.
og supplerende tidsskriftartikler, som udleveres.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 18
Holdundervisning 9
Teoretiske øvelser 5
Forberedelse 90
Eksamen 16
Total 138

Eksamen (Eksamen i demografi)

Prøveform

Skriftlig prøve, 48 timer
48-timers skriftlig hjemmeopgave.
Omfang: 5 normalsider + figurer og tabeller à max 5 sider.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensumlitteraturen og undervisningen 

Demonstrere at have opnået følgende viden

 • basale demografiske principper som udtrykt i værktøjerne Lexis-diagram, overlevelsestavle, basale aldersspecifikke rater og distinktionen mellem periodesynspunktet og kohortesynspunktet;
 • kende til danske demografiske datakilder;
 • en vis paratviden om de mest basale danske og internationale demografiske kendsgerninger, udviklingstendenser og de almindeligst forekommende forklaringsmodeller;
 • herunder have et elementært kendskab til aktuelle demografiske problemstillinger i udviklingslande.

 

Demonstrere at have opnået følgende færdigheder

 • benytte disse kilder og værktøjer til at løse simplere konkrete demografiske problemstillinger af typer, som forventeligt vil være almindeligt forekommende i mange arbejdsfunktioner i f.eks. offentlig forvaltning mv., hvor cand.scient.san.publ. kan forventes ansat;
 • læse og forstå i detaljer demografiske videnskabelige artikler, i det omfang de hviler på de værktøjer, som kurset behandler;
 • erfaring med anvendelse af kilder som Danmarks Statistiks Statistikbank.

 

Demonstrere at have opnået følgende kompetencer

 • benytte disse kilder og værktøjer til at løse simplere konkrete demografiske problemstillinger af typer, som forventeligt vil være almindeligt forekommende i mange arbejdsfunktioner i f.eks. offentlig forvaltning mv., hvor cand.scient.san.publ. kan forventes ansat;
 • læse og forstå i detaljer demografiske videnskabelige artikler, i det omfang de hviler på de værktøjer, som kurset behandler.

 

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ba/​Eksamen/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ba/​Eksamen/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende