Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Erik Lykke Mortensen (4-767d7e765184867f753f7c863f757c)
Kursussekretær: Jeanette Ipsen, jeanette.ipsen@sund.ku.dk
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SFOA09020U

Engelsk titel

Psychology, Learning Theory and Health Communication

Kursusindhold

Faget omfatter introduktion til almen psykologi, sundhedspsykologi, pædagogik og sundhedskommunikation.

Faget omfatter introduktion til almen psykologi, sundhedspsykologi, pædagogik og sundhedskommunikation. Formålet er, at de studerende tilegner sig tilstrækkelig viden om psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation til, at de kan medinddrage disse fagområder i analyser af folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger og i udviklingen af tiltag inden for forebyggelse og behandling.

Målbeskrivelse

Efter at have gennemført kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • beskrive og redegøre for basale begreber, metoder og teorier inden for almen psykologi, udviklingspsykologi, socialpsykologi, klinisk psykologi, sundhedspsykologi, pædagogik og sundhedskommunikation;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de dele af ovenstående fagområder, som er særligt centrale for folkesundhedsvidenskaben;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de psykologiske og pædagogiske metoder, begreber og teorier, som er særligt relevante i folkesundhedsvidenskaben.

 

Færdigheder:

 • demonstrere overblik over pensum og evne til at identificere relevante pensumområder i forhold til folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger og udviklingen af tiltag inden for forebyggelse og behandling;
 • demonstrere evne til selvstændigt at integrere og reflektere over fagets fagområder og problemstillinger og deres relation til andre fagområder inden for folkesundhedsvidenskaben;
 • demonstrere færdigheder i at kommunikere på baggrund af psykologisk og pædagogisk empiri, begreber og teorier.

 

Kompetencer:

 

 • tilegne sig ny psykologisk og pædagogisk viden;
 • tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold til folkesundhedsvidenskabelig forskning, kommunikation og tiltag inden for forebyggelse og behandling.

 

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og holdundervisning

Kapacitet

70 deltagere

For meritstuderende:

Der er kun begrænset eller ingen pladser til meritstuderende. Dette afhænger af antallet af optagne studerende på FSV-uddannelsen.

For at søge om plads som meritstuderende skal særligt ansøgningsskema benyttes: http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​andre-uddannelsestilbud/​meritstuderende/​. Ansøgningsfrist er 1. juni.

Man kan som meritstuderende ikke forvente svar på sin ansøgning før ultimo juni – primo august.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 46
Holdundervisning 6
Forberedelse 153
Eksamen 2
Total 207

Eksamen (Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation)

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig prøve på Peter Bangs Vej med alle hjælpemidler tilladt.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende programmer ved eksamen på Peter Bangs Vej:

Officepakken (Word, Excel, Onenote og Powerpoint)
IO2 – den digitale pen
Panoramic Viewer
Paint
Lommeregner – Windows egen
R – Statistik program
ITX MC – multiple choice program
Adobe reader
MathType -formelprogram
SAS – Statistikprogram
STATA – Statistikprogram
Adgang til Karnov – Lovsamling
Adgang til Virmik
USB adgang – til usb stik med noter m.m.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende med udgangspunkt i kursuslitteratur kunne:

 

Viden:

 • beskrive og redegøre for basale begreber, metoder og teorier inden for almen psykologi, udviklingspsykologi, socialpsykologi, klinisk psykologi, sundhedspsykologi, pædagogik og sundhedskommunikation;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de dele af ovenstående fagområder, som er særligt centrale for folkesundhedsvidenskaben;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de psykologiske og pædagogiske metoder, begreber og teorier som er særligt relevante i folkesundhedsvidenskaben.

 

Færdigheder:

 • demonstrere overblik over pensum og evne til at identificere relevante pensumområder i forhold til folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger og udviklingen af tiltag inden for forebyggelse og behandling;
 • demonstrere evne til selvstændigt at integrere og reflektere over fagets fagområder og problemstillinger og deres relation til andre fagområder inden for folkesundhedsvidenskaben;
 • demonstrere færdigheder i at kommunikere på baggrund af psykologisk og pædagogisk empiri, begreber og teorier.

 

Kompetencer:

 

 • tilegne sig ny psykologisk og pædagogisk viden;
 • tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold for folkesundhedsvidenskabelig forskning, kommunikation og tiltag inden for forebyggelse og behandling.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ba/​Eksamen/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ba/​Eksamen/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende