Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Forebyggelse og Sundhedsfremme

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Christina Warrer Schnohr (4-687c786845787a736933707a336970)
Kursussekretær: Jeanette Ipsen, jeanette.ipsen@sund.ku.dk
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SFOA09010U

Engelsk titel

Disease Prevention and Health Promotion

Kursusindhold

Faget omfatter:

 • gennemgang af strategier og politikker for sygdomsforebyggelse;
 • eksempler på forebyggelse af specifikke helbredsproblemer og adfærdsformer i specifikke befolkningsgrupper og sociale arenaer;
 • gennemgang af adfærdsteori og kommunikation indenfor feltet omkring sygdomsforebyggelse;
 • inddragelse af etiske principper i sygdomsforebyggelse;
 • gennemgang af planlægningsmodeller for sygdomsforebyggelse.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • kende til organiseringen af sygdomsforebyggelse i Danmark;
 • beskrive de vigtigste strategier og politikker for sygdomsforebyggelse;
 • forklare centrale begreber inden for sygdomsforebyggelse;
 • forklare planlægningsmodeller for forebyggelsesindsatser lokalt og globalt.

 

Færdigheder:

 • beskrive og analysere de vigtigste strategier og politikker for sygdomsforebyggelse;
 • diskutere planlægningsmodeller for forebyggelsesindsatser lokalt og globalt.

 

Kompetence:

 • reflektere over gængse problemstillinger indenfor forebyggelse i Danmark;
 • bidrage nuanceret til debatter indenfor typiske danske forebyggelsestemaer.

Uddannelse

Bachelor i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kurset er en del af 1. årsprøvekravet på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Beståelse af 1. årsprøvekravet forudsætter deltagelse i kursusattest indenfor 1. studieår, og beståelse af kursusattest indenfor 2. studieår. Læs mere i den fagspecifikke studieordning:

http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​vejledning-information/​studieordninger/​folkesundhedsvidenskab/​

Studienævn

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og holdundervisning, 14 moduler á 4 timer (2 forelæsninger og 2 holdtimer)

Kapacitet

70 deltagere

For meritstuderende:

Der er kun begrænset eller ingen pladser til meritstuderende. Dette afhænger af antallet af optagne studerende på FSV-uddannelsen.

For at søge om plads som meritstuderende skal særligt ansøgningsskema benyttes: http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​andre-uddannelsestilbud/​meritstuderende/​. Ansøgningsfrist er 1. juni.

Man kan som meritstuderende ikke forvente svar på sin ansøgning før medio/ultimo august.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Vallgårda, Diderichsen og Jørgensen, Sygdomsforebyggelse, Munksgaard 2014

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 35
Holdundervisning 26
Forberedelse 139
Eksamen 6
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, 6 timer
Faget evalueres efter 1. semester med kursusattest på baggrund af godkendt kursusprøve. Kurset bestås med godkendelse af kursusattest.

Kurset indgår endvidere i 2. semester i projektopgave sammen med fagene Social epidemiologi & Folkesygdomme i Danmark og Sociologi.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Ved kursusprøven skal den studerende for at bestå:

Viden:

 • udtrykke viden om begreber fra sygdomsforebyggelse til at uddybe en relevant folkesundhedsvidenskabelig problemstilling i et givet eksempel;

 

Færdigheder:

 • have færdigheder til at anvende organiseringen af sygdomsforebyggelse i Danmark korrekt i et givet eksempel;

 

Kompetence:

 • have kompetencer til at diskutere og argumentere for sygdomsforebyggelse i Danmark som ud fra kursusmålbeskrivelsen i relation til i et givet eksempel.

 

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer

Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ba/​Eksamen/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ba/​Eksamen/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende