Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kvalitative analysestrategier og videnskabsteori

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
 • Morten Skovdal (9-75367b73777e6c6974487b7d766c36737d366c73)
Kursussekretær: Susanne Hannecke-Jensen, shj@sund.ku.dk
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Kursusnummer: SFOA09005U

Engelsk titel

Qualitative Studies and Philosophy of Science

Kursusindhold

Kursets formål er – med udgangspunkt i det kvalitative perspektiv, særligt det etnografiske – at give de studerende færdigheder i at generere data, reflektere over metode og analysere konkrete empiriske fænomener.

Gennem forelæsninger og holdundervisning gøres de studerende bekendt med de mest almindelige kvalitative analysestrategier og videnspositioner og får et mere grundigt kendskab til kursets udvalgte kvalitative forskningstradition.

De studerende skal gennem undervisning og selvstændig opgaveskrivning foretage en analyse af deres eget empiriske materiale og reflektere over sammenhængen mellem vidensposition og den anvendte analysestrategi.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne følgende:

VIDEN

De studerende kan definere en klar problemstilling, der er tilgængelig for kvalitativ analyse og udforme en analysestrategi, der er egnet til den givne problemformulering;

De studerende kan redegøre for den valgte videnspositions centrale elementer/begreber og etablere sammenhæng mellem den valgte vidensposition og den valgte analysestrategi;

De studerende kan reflektere over og vurdere styrker og svagheder ved den viden, der er opnået med de anvendte metoder og teori i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte vidensposition.

FÆRDIGHEDER

De studerende kan udvælge eller producere eget datamateriale gennem kvalitativ metodologi;

De studerende kan planlægge og udføre et mindre etnografisk studie og reflektere over alle processerne i forbindelse med adgangsforhandling og dataindsamling;

De studerende kan kode, bearbejde og analysere kvalitativt materiale gennem brug af relevante teorier og analytiske begreber;

De studerende kan formidle resultaterne af deres kvalitative arbejde ved hjælp af relevante teorier og gennemsigtighed i deres fremgangsmåder.

KOMPETENCE

De studerende får kvalitative redskaber til at sætte sig ind i individuelle erfaringer og sociale sammenhænge på sundhedsområdet;

De studerende kan udføre kvalitative analyser på sundhedsområdet, indsamle viden gennem etnografiske metoder og oversætte den viden til konkrete anbefalinger;

De studerende får baggrunden for at forstå kvalitativ forskning i tværfaglige sammenhænge;

Gennem indsigter i analysestrategiske valg og kvalitativ metodologi, kan de studerende evaluere kvaliteten af kvalitative forskningsresultater på sundhedsområdet.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se Syllabus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og holdtimer

Kapacitet

70 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Holdundervisning 28
Projektarbejde 100
Forberedelse 119
Total 275

Eksamen (Kvalitative analysestrategier og videnskabsteori)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Skriftlig kursusopgave, som udarbejdes individuelt eller i grupper.
Omfang:
1 studerende = 15 normalsider
2 studerende = 24 normalsider
3 studerende = 30 normalsider
4 studerende = 33 normalsider

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne

VIDEN:

 • definere en klar problemstilling, der er tilgængelig for kvalitativ analyse og udforme en analysestrategi, der er egnet til den givne problemformulering;
 • redegøre for den valgte videnspositions centrale elementer/begreber og etablere sammenhæng mellem den valgte vidensposition og den valgte analysestrategi;
 • reflektere over og vurdere styrker og svagheder ved den viden, der er opnået med de anvendte metoder og teori i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte vidensposition.
   

FÆRDIGHEDER

 • udvælge eller producere eget datamateriale gennem kvalitativ metodologi.
 • planlægge og udføre et mindre etnografisk studie og reflektere over alle processerne i forbindelse med adgangsforhandling og dataindsamling;
 • kode, bearbejde og analysere kvalitativt materiale gennem brug af relevante teorier og analytiske begreber;
 • formidle resultaterne af deres kvalitative arbejde ved hjælp af relevante teorier og gennemsigtighed i deres fremgangsmåder.
   

KOMPETENCE

 • sætte sig ind i individuelle erfaringer og sociale sammenhænge på sundhedsområdet;
 • indsamle viden gennem etnografiske metoder og udvise forståelse for resultaternes anvendelse;
 • evaluere kvaliteten af kvalitative studier.

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ka/​Eksamen/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​folkesundhedsvidenskab_ka/​Eksamen/​Eksamensplaner/​Sider/​default.aspx

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende