Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Mikrobiologisk og kemisk fødevaresikkerhed

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Kurset afholdes næste gang 1. september – 30. november 2016. Undervisningsformen er forelæsninger, diskussioner og case-arbejde ved to samlinger og selv-studie af udleveret materiale og lærebog (kemisk del) samt projektarbejde og E-learning udenfor samlingerne.
Pris

16.250 kr.

Niveau Master
ECTS 9 ECTS
Kursusansvarlig
  • Dorte Frees (2-696b45787a736933707a336970)
  • Institut for Veterinær Sygdomsbiologi
Kursusnummer: SFKM10217U

Engelsk titel

Microbial and Chemical Food Safety

Kursusindhold

Der vil på kurset være to samlinger på Frederiksberg Campus. I den første samling (tre dage) undervises i fødevarebårne patogene bakterier og vira med fokus på at opnå en detaljeret biologisk indsigt i disse organismer. Med baggrund i biologien forklares forekomst, spredning og transmission af de patogene bakterier i fødekæden fra jord til bord. Ved gennemgang af cases vil det blive illustreret, hvordan forarbejdning, opbevaring (producent/detaille/forbruger) influerer på den mikribiologiske flora, og hvordan nye nicher for patogene baktereier opstår, når produktionsforhold ændres. Den nyeste viden omkring hvilke virulensfaktorer de patogene bakterer anvender til at fremkalde sygdom hos forbrugeren vil blive præsenteret.
I anden samling (to dage) vil vi dikutere de udfordringer globaliseringen medfører for fødevaresikkerheden. Her ligger den kemiske del af kurset også og vil behandle, kemisk forurening af fødevarer, toksikologiske testmetoder, lovgivning, vedr. tilsætnings-stoffer og restkoncentrationer; riskoanalyse og –håndtering.
Der vil blive taget udgangspunkt i den Europæiske Fødevaresikkerhedsorganisation EFSA’s aktiviteter med enkelte udsyn til bl.a. forholdene i USA som udmøntet af FDA. Der vil efter anden samling blive lejlighed til at deltage i en e-lærings aktivitet på nettet med fokus på den kemiske del af kurset.

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at give de studerende en grundig indsigt i fødevare-bårne patogene bakeriers biologi samt indsigt i kemisk forurening af fødevarer med henblik på at kunne forstå og opstille principper for forebyggelse og kontrol af mikrobiologisk og kemisk forårsagede trusler mod fødevaresikkerheden.

Viden
• Udvise overblik over biologiske karakteristika for betydningsfulde fødevarebårne patogene bakterier og vira
• Beskrive de mekanismer fødevarebårne bakterier anvender til at forårsage sygdom
• Udvise overblik over hvilke grupper af stoffer der er af generel betydning for vores kemiske fødevaresikkerhed
• Beskrive de generelle mekanismer bag optag, fordeling, metabolisme og udskillelse samt en række vigtige virkningsmekanismer
• Reflektere over hvilke udfordringer globaliseringen vil have for den kemiske og mikrobiologisk føevaresikkerhed

Færdigheder
• Forklare over hvordan fødevarer forurenes med patogene bakterier eller potentielt giftige kemiske stoffer i et ”fra jord til bord” perspektiv
• Analysere konkrete tilfælde af fødevarebåren sygdom af mikrobiologisk eller kemisk oprindelse med henblik på at opstille kriterier der kan forbedre fødevaresikkerheden

Kompetencer
• Evaluere tiltag der kan influere på den mikrobiologiske og kemiske fødevaresikkerhed.

Uddannelse

Masteruddannelsen i fødevarekvalitet og -sikkerhed - obligatorisk

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Varighed

Tre + to dage

Skemagruppe

Master kursus
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, diskussioner og cases i forbindelse med to samlinger på Frederiksberg Campus. E-læring som opfølgning på face-to-face undervisning i kemi. Uden for samlingerne er der selvstudium af udleveret skriftligt materiale og lærebog (kemisk del) samt projektarbejde inden for kursets overordnede problemstillinger. Afslutningsvis afleveres en projektbeskrivelse.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der udleveres kompendium indeholdende relevant skriftligt materiale inden for kursets fagområde.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 40
Teoretiske øvelser 15
Projektarbejde 100
Forberedelse 92,5
Eksamen 0
Total 247,5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Bedømmelse af projektrapport.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Helhedsvurdering, hvor det af projektrapporten skal fremgå at den studerende på tilfredsstillendevis har opnået ovenstående viden, færdigheder og kompetancer.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende